Aktuality

 

Otevřený dopis – poděkování – Středisku rozvoje sociálních služeb, o.p.s. Jeseník od Bc. Jany Nakládalové, vedoucí odboru vnitřních věcí, školství a kultury MěÚ Kojetín…

dokument

MěÚ Kojetín

Poděkování

(8. 2. 2015 Admin)

_____________________________________

SRSS, o.p.s. Jeseník opět v plné polní

 Olomoucký kraj zastoupený Ing. Jiřím Rozbořilem, hejtmanem a Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. zastoupené Bc. Lenkou Tichavskou, ředitelkou společnosti uzavřeli smlouvu o provedení díla 

„Zajištění a rozvoj procesu komunitního plánování sociálních služeb v Olomouckém kraji“

v rámci individuálního projektu „Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji“, registrační číslo projektu CZ.1.04/3.1.00/05.00061 financovaného z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

 Od 4. 2. 2013 do 31. 03. 2014 SRSS, o.p.s. opět poskytuje metodickou podporu na úrovni Olomouckého kraje včetně zajištění udržení a vedení Krajské koordinační skupiny (KRKOS), supervize a vzdělávacích kurzů.

 Metodická podpora a supervize je určena pro:

  • Lokality na území Olomouckého kraje, ve kterých je proces KPSS již realizován,
  • Lokality na území Olomouckého kraje, které budou mít zájem do procesu nově vstoupit,
  • Členy organizační struktury střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb na krajské úrovni,

Cílem je zajištění kvality a rozvoje procesů KPSS a současně i jednotného metodického vedení na úrovni celého Olomouckého kraje.

 Vzdělávací kurzy KPSS

jsou určeny zástupcům zadavatelů, poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb v Olomouckém kraji a koordinátorům KPSS, kteří jsou do procesu aktivně zapojeni či do procesu mají zájem nově vstoupit.

Vzdělávání bude účastníkům poskytnuto v rozsahu 4 vzdělávacích bloků za dobu realizace zakázky (1 vzdělávací blok má 2 dny po 8 hodinách, replicas de relojes což je 16 výukových hodin), celkem tedy 64 výukových hodin vedených interaktivním způsobem s využitím metody zpětné vazby, řešení modelových situací, příkladů dobré praxe, prezentace, praktických cvičení a přednášek.

(4. 2. 2013 Tich)