Aktuální stav KPSS v lokalitách Olomouckého kraje

Vážené dámy a pánové,
dostává se Vám do rukou dokument, který shrnuje aktuální stav procesů komunitního/
střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb na obecní úrovni na území Olomouckého kraje.
Naše společnost od 4. 2. 2013 realizuje zakázku Olomouckého kraje „Zajištění a rozvoj
procesu komunitního plánování sociálních služeb v Olomouckém kraji“ v rámci individuálního projektu Olomouckého kraje „Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji“ r. č. CZ.1.04/3.1.00/05.00061, financovaný z prostředků ESF prostřednictvím operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
Vzhledem k chystaným změnám ve financování sociálních služeb je dobré zamyslet se
nad tímto dokumentem, zda máme dostatek informací o potřebách uživatelů sociálních
služeb, sociodemografickém vývoji v lokalitách Olomouckého kraje a přehled o toku
finančních prostředků do sociálních služeb. Především však je více než nutné mít na paměti, že finančních prostředků je rok od roku méně, a že stávající síť sociálních služeb je ekonomicky neudržitelná. V letošním roce bude mimo jiné kladen důraz na koordinaci
sociálních a návazných služeb, aby bylo předcházeno duplicitně jejich poskytování a tudíž neekonomickému vynakládání finančních prostředků.
V rámci komunitního/střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v lokalitách
Olomouckého kraje je zpracovávána baterie kvantitativních a kvalitativních analytických
podkladů, které však v současné době nemají takovou strukturu, aby byla možná komparace dat pro potřeby střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb na krajské úrovni. Tuto problematiku bude řešit Krajská koordinační skupina (KRKOS), která je základní komunikační platformou mezi obecním a krajským střednědobým/komunitním plánováním. KRKOS sdružuje koordinátory komunitního plánování sociálních služeb obecní úrovně.
Veškeré snažení směřuje k nastavení optimální sítě sociálních služeb v Olomouckém kraji na základě skutečné potřebnosti.

Bc. Lenka Tichavská

Celá zpráva i s mapkami zde:

pdfAKTUÁLNÍ STAV KPSS V OK_2013

Kliky: 78

Příspěvek byl publikován v rubrice Projekty, SRSS, o.p.s. Jeseník. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.