Archiv

 

Otevřený dopis – poděkování – Středisku rozvoje sociálních služeb, o.p.s. Jeseník od Bc. Jany Nakládalové, vedoucí odboru vnitřních věcí, školství a kultury MěÚ Kojetín…

dokument

MěÚ Kojetín

Poděkování

(8. 2. 2015 Admin)

_____________________________________

SRSS, o.p.s. Jeseník opět v plné polní

 Olomoucký kraj zastoupený Ing. Jiřím Rozbořilem, hejtmanem a Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. zastoupené Bc. Lenkou Tichavskou, ředitelkou společnosti uzavřeli smlouvu o provedení díla 

„Zajištění a rozvoj procesu komunitního plánování sociálních služeb v Olomouckém kraji“

v rámci individuálního projektu „Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji“, registrační číslo projektu CZ.1.04/3.1.00/05.00061 financovaného z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

 Od 4. 2. 2013 do 31. 03. 2014 SRSS, o.p.s. opět poskytuje metodickou podporu na úrovni Olomouckého kraje včetně zajištění udržení a vedení Krajské koordinační skupiny (KRKOS), supervize a vzdělávacích kurzů.

 Metodická podpora a supervize je určena pro:

  • Lokality na území Olomouckého kraje, ve kterých je proces KPSS již realizován,
  • Lokality na území Olomouckého kraje, které budou mít zájem do procesu nově vstoupit,
  • Členy organizační struktury střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb na krajské úrovni,

Cílem je zajištění kvality a rozvoje procesů KPSS a současně i jednotného metodického vedení na úrovni celého Olomouckého kraje.

Vzdělávací kurzy KPSS

jsou určeny zástupcům zadavatelů, poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb v Olomouckém kraji a koordinátorům KPSS, kteří jsou do procesu aktivně zapojeni či do procesu mají zájem nově vstoupit.

Vzdělávání bude účastníkům poskytnuto v rozsahu 4 vzdělávacích bloků za dobu realizace zakázky (1 vzdělávací blok má 2 dny po 8 hodinách, což je 16 výukových hodin), celkem tedy 64 výukových hodin vedených interaktivním způsobem s využitím metody zpětné vazby, řešení modelových situací, příkladů dobré praxe, prezentace, praktických cvičení a přednášek.

(4. 2. 2013 Tich)

SRSS, o.p.s. JE OPĚT V PLNÉ POLNÍ (4. 2. 2013)

 Olomoucký kraj zastoupený Ing. Jiřím Rozbořilem, hejtmanem a Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. zastoupené Bc. Lenkou Tichavskou, ředitelkou společnosti uzavřeli smlouvu o provedení díla 

„Zajištění a rozvoj procesu komunitního plánování sociálních služeb v Olomouckém kraji“

v rámci individuálního projektu „Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji“, registrační číslo projektu CZ.1.04/3.1.00/05.00061 financovaného z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

 Od 4. 2. 2013 do 31. 03. 2014 SRSS, o.p.s. opět poskytuje metodickou podporu na úrovni Olomouckého kraje včetně zajištění udržení a vedení Krajské koordinační skupiny (KRKOS), supervize a vzdělávacích kurzů.

 Metodická podpora a supervize je určena pro:

  • Lokality na území Olomouckého kraje, ve kterých je proces KPSS již realizován,
  • Lokality na území Olomouckého kraje, které budou mít zájem do procesu nově vstoupit,
  • Členy organizační struktury střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb na krajské úrovni,

Cílem je zajištění kvality a rozvoje procesů KPSS a současně i jednotného metodického vedení na úrovni celého Olomouckého kraje.

Vzdělávací kurzy KPSS

jsou určeny zástupcům zadavatelů, poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb v Olomouckém kraji a koordinátorům KPSS, kteří jsou do procesu aktivně zapojeni či do procesu mají zájem nově vstoupit.

Vzdělávání bude účastníkům poskytnuto v rozsahu 4 vzdělávacích bloků za dobu realizace zakázky (1 vzdělávací blok má 2 dny po 8 hodinách, což je 16 výukových hodin), celkem tedy 64 výukových hodin vedených interaktivním způsobem s využitím metody zpětné vazby, řešení modelových situací, příkladů dobré praxe, prezentace, praktických cvičení a přednášek.

(4. 2. 2013 Tich)

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ NA PROSTĚJOVSKU V PLNÉM PROUDU

V dubnu letošního roku bylo Městu Prostějov předáno rozhodnutí výběrové komise MPSV o poskytnutí dotace z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. V následujících měsících tak na jeho území dojde k realizaci projektu s názvem “Vytvoření střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Prostějově” v předpokládané výši 2.393.040 Kč.

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. se sídlem v Jeseníku uspělo s žádostí o dotaci na projekt zabývající se rozvojem sociálních služeb v Prostějově. Smyslem projektu je zpracovat střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území města Prostějov, který by mapoval situaci v této oblasti. Vznikne tak nadčasový dokument, který poukáže na nedostatky v systému poskytování sociálních služeb a definuje potřeby jednotlivých uživatelů na vytyčeném území. Projekt si klade za cíl dokončit započaté procesy plánování sociálních služeb, zefektivnit vynaložené finanční prostředky na tyto služby a vytvořit pevné organizační struktury. Veškeré aktivity navážou na přípravnou fázi, která byla ve Městě Prostějov již realizována pomocí zřízených pracovních skupin mající plnou podporu Zastupitelstva města. V rámci projektu bude zpracována např. sociodemografická analýza, na kterou naváží analýza potřeb uživatelů sociálních služeb, finanční analýza poskytování těchto služeb nebo katalog jejich poskytovatelů. Získané informace budou dále zpracovávány a následně použity na tvorbu střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Prostějově. Tento projekt vznikl ve spolupráci Střediska rozvoje sociálních služeb, o.p.s. v Jeseníku (žadatele projektu) a Města Prostějov (partnera projektu) a za finanční podpory Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR (více na www.esfcr.cz a www.prostejov.cz).

Bc. Lenka Tichavská, vedoucí projektu SRSS, o.p.s. Jeseník

ŠUMPERŠTÍ ZAHÁJILI PRÁCE NA TVORBĚ NOVÉHO

STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNU

Prostřednictvím projektu “Rozvoj procesu komunitního plánování sociálních služeb v Šumperku” financovaného z Evropského sociálního fondu prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, byly zahájeny první kroky vedoucí ke zvyšování místní a typové dostupnosti sociálních služeb.

Po zaktivizování organizační struktury KPSS pokračují práce na vyhodnocení implementační fáze předchozího plánu, které budou dokončeny v prosinci 2012.

 

Kliky: 50