Archiv

 

Otevřený dopis – poděkování – Středisku rozvoje sociálních služeb, o.p.s. Jeseník od Bc. Jany Nakládalové, vedoucí odboru vnitřních věcí, školství a kultury MěÚ Kojetín…

dokument

MěÚ Kojetín

Poděkování

(8. 2. 2015 Admin)

_____________________________________

SRSS, o.p.s. Jeseník opět v plné polní

 Olomoucký kraj zastoupený Ing. Jiřím Rozbořilem, hejtmanem a Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. zastoupené Bc. Lenkou Tichavskou, ředitelkou společnosti uzavřeli smlouvu o provedení díla 

„Zajištění a rozvoj procesu komunitního plánování sociálních služeb v Olomouckém kraji“

v rámci individuálního projektu „Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji“, registrační číslo projektu CZ.1.04/3.1.00/05.00061 financovaného z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

 Od 4. 2. 2013 do 31. 03. 2014 SRSS, o.p.s. opět poskytuje metodickou podporu na úrovni Olomouckého kraje včetně zajištění udržení a vedení Krajské koordinační skupiny (KRKOS), supervize a vzdělávacích kurzů.

 Metodická podpora a supervize je určena pro:

  • Lokality na území Olomouckého kraje, ve kterých je proces KPSS již realizován,
  • Lokality na území Olomouckého kraje, které budou mít zájem do procesu nově vstoupit,
  • Členy organizační struktury střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb na krajské úrovni,

Cílem je zajištění kvality a rozvoje procesů KPSS a současně i jednotného metodického vedení na úrovni celého Olomouckého kraje.

Vzdělávací kurzy KPSS

jsou určeny zástupcům zadavatelů, poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb v Olomouckém kraji a koordinátorům KPSS, kteří jsou do procesu aktivně zapojeni či do procesu mají zájem nově vstoupit.

Vzdělávání bude účastníkům poskytnuto v rozsahu 4 vzdělávacích bloků za dobu realizace zakázky (1 vzdělávací blok má 2 dny po 8 hodinách, což je 16 výukových hodin), celkem tedy 64 výukových hodin vedených interaktivním způsobem s využitím metody zpětné vazby, řešení modelových situací, příkladů dobré praxe, prezentace, praktických cvičení a přednášek.

(4. 2. 2013 Tich)

SRSS, o.p.s. JE OPĚT V PLNÉ POLNÍ (4. 2. 2013)

 Olomoucký kraj zastoupený Ing. Jiřím Rozbořilem, hejtmanem a Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. zastoupené Bc. Lenkou Tichavskou, ředitelkou společnosti uzavřeli smlouvu o provedení díla 

„Zajištění a rozvoj procesu komunitního plánování sociálních služeb v Olomouckém kraji“

v rámci individuálního projektu „Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji“, registrační číslo projektu CZ.1.04/3.1.00/05.00061 financovaného z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

 Od 4. 2. 2013 do 31. 03. 2014 SRSS, o.p.s. opět poskytuje metodickou podporu na úrovni Olomouckého kraje včetně zajištění udržení a vedení Krajské koordinační skupiny (KRKOS), supervize a vzdělávacích kurzů.

 Metodická podpora a supervize je určena pro:

  • Lokality na území Olomouckého kraje, ve kterých je proces KPSS již realizován,
  • Lokality na území Olomouckého kraje, které budou mít zájem do procesu nově vstoupit,
  • Členy organizační struktury střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb na krajské úrovni,

Cílem je zajištění kvality a rozvoje procesů KPSS a současně i jednotného metodického vedení na úrovni celého Olomouckého kraje.

Vzdělávací kurzy KPSS

jsou určeny zástupcům zadavatelů, poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb v Olomouckém kraji a koordinátorům KPSS, kteří jsou do procesu aktivně zapojeni či do procesu mají zájem nově vstoupit.

Vzdělávání bude účastníkům poskytnuto v rozsahu 4 vzdělávacích bloků za dobu realizace zakázky (1 vzdělávací blok má 2 dny po 8 hodinách, což je 16 výukových hodin), celkem tedy 64 výukových hodin vedených interaktivním způsobem s využitím metody zpětné vazby, řešení modelových situací, příkladů dobré praxe, prezentace, praktických cvičení a přednášek.

(4. 2. 2013 Tich)

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ NA PROSTĚJOVSKU V PLNÉM PROUDU

V dubnu letošního roku bylo Městu Prostějov předáno rozhodnutí výběrové komise MPSV o poskytnutí dotace z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. V následujících měsících tak na jeho území dojde k realizaci projektu s názvem “Vytvoření střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Prostějově” v předpokládané výši 2.393.040 Kč.

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. se sídlem v Jeseníku uspělo s žádostí o dotaci na projekt zabývající se rozvojem sociálních služeb v Prostějově. Smyslem projektu je zpracovat střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území města Prostějov, který by mapoval situaci v této oblasti. Vznikne tak nadčasový dokument, který poukáže na nedostatky v systému poskytování sociálních služeb a definuje potřeby jednotlivých uživatelů na vytyčeném území. Projekt si klade za cíl dokončit započaté procesy plánování sociálních služeb, zefektivnit vynaložené finanční prostředky na tyto služby a vytvořit pevné organizační struktury. Veškeré aktivity navážou na přípravnou fázi, která byla ve Městě Prostějov již realizována pomocí zřízených pracovních skupin mající plnou podporu Zastupitelstva města. V rámci projektu bude zpracována např. sociodemografická analýza, na kterou naváží analýza potřeb uživatelů sociálních služeb, finanční analýza poskytování těchto služeb nebo katalog réplicas de relojes jejich poskytovatelů. Získané informace budou dále zpracovávány a následně použity na tvorbu střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Prostějově. Tento projekt vznikl ve spolupráci Střediska rozvoje sociálních služeb, o.p.s. v Jeseníku (žadatele projektu) a Města Prostějov (partnera projektu) a za finanční podpory Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR (více na www.esfcr.cz a www.prostejov.cz).

Bc. Lenka Tichavská, vedoucí projektu SRSS, o.p.s. Jeseník

ŠUMPERŠTÍ ZAHÁJILI PRÁCE NA TVORBĚ NOVÉHO

STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNU

Prostřednictvím projektu “Rozvoj procesu komunitního plánování sociálních služeb v Šumperku” financovaného z Evropského sociálního fondu prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, byly zahájeny první kroky vedoucí ke zvyšování místní a typové dostupnosti sociálních služeb.

Po zaktivizování organizační struktury KPSS pokračují práce na vyhodnocení implementační fáze předchozího plánu, které budou dokončeny v prosinci 2012.