„Poskytování dluhového a pracovního poradenství na Osoblažsku II“

 

 

Středisko rozvoje sociálních služeb je partnerem projektu „Poskytování dluhového a pracovního poradenství na Osoblažsku II CZ.03.02.01/00/22_018/0000779“ podpořeného finančními prostředky z ESF+ a ze státního rozpočtu v rámci programu Operační program Zaměstnanost+ , jehož realizátorem je Osoblažský cech z.ú.

Jako partner projektu realizujeme Dluhové poradenství.

Datum zahájení realizace projektu:             1.2.2023

Datum ukončení realizace projektu:           31.1.2026

Rubriky: Projekty, SRSS, o.p.s. Jeseník | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem „Poskytování dluhového a pracovního poradenství na Osoblažsku II“

PF 2022

Vážení přátelé, kolegyně a kolegové,

Středisko rozvoje sociálních služeb o.p.s. Jeseník vám přeje úspěšný vstup do roku 2022. Zejména všem přejeme plné zdraví, rodinnou pohodu a pracovní úspěchy.

Strom, Zimní Krajina, Jinovatka, Větev, Ledový

Rubriky: SRSS, o.p.s. Jeseník | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem PF 2022

Dluhová poradna Jeseník se přestěhovala

Oznamujeme vám, že Dluhová poradna Jeseník je od ledna 2021 přestěhovaná na adresu Lipovská 83/8 (za hotelem Staříč mezi kadeřnictvím a Terénním programem Darmoděj z.ú.). Služby poskytujeme i v této covid složité době. Neváhejte se na nás obrátit, rádi vám pomůžeme.

Pracovníci Dluhové poradny Jeseník

 

Rubriky: SRSS, o.p.s. Jeseník | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Dluhová poradna Jeseník se přestěhovala

Nové partnerství

Dne 1.1.2021 bylo uzavřeno partnerství mezi Střediskem rozvoje sociálních služeb o.p.s. a Osoblažským cechem z.ú. v rámci projektu “Rozvoj pracovního a dluhového poradenství na Osoblažsku” č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0015632. Tímto naše organizace přebírá garanci nad dluhovým poradenstvím poskytovaným na Osoblažsku.

Více o projektu v sekci: SRSS o.p.s. – partner

Rubriky: SRSS, o.p.s. Jeseník | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Nové partnerství

JESENICKO PROTI DLUHŮM II.

Od 1.1.2020 do 30.6.2022 je opět realizován projekt JESENICKO PROTI DLUHŮM II. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010305 podpořené z OPZ a státního rozpočtu ČR, veřejné dluhové poradny v Jeseníku na ulici Palackého 1341/2, ve 2. patře. Současně jsou nabízeny interaktivní besedy finanční gramotnosti. Služby jsou určeny pro občany okresu Jeseník.

Více informací najdete v letáku:   LETÁK 2020 JPD II

 

Rubriky: SRSS, o.p.s. Jeseník | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem JESENICKO PROTI DLUHŮM II.

Nová výzva na střednědobé plánování rozvoje sociálních služeb je vyhlášena!

Nová výzva OP Z (č. 106) na střednědobé plánování rozvoje sociálních služeb vyhlášena!

Je to super, ale bohužel lokality, které dostaly podporu z minulé výzvy (č. 63) mají smůlu, ty na novou výzvu nedosáhnou. Pravidla jsou takto daná ze strany vyhlašovatele a přiznejme si, že to není šťastná volba. Budeme intervenovat za změkčení podmínek. Věříme, že naše argumenty z praxe budou natolik pádné, aby byla výzva dodatečně pozměněna. Držte nám palce nebo se přidejte k nám.

ředitelka SRSS, o.p.s.

odkaz: https://www.esfcr.cz/vyzva-106-opz

Rubriky: Projekty, SRSS, o.p.s. Jeseník | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Nová výzva na střednědobé plánování rozvoje sociálních služeb je vyhlášena!

SRSS,o.p.s. Jeseník získalo akreditaci Ministerstva spravedlnosti….

SRSS, o.p.s. Jeseník získalo 2.8.2018 akreditaci Ministerstva spravedlnosti ČR pro svou Dluhovou poradnu v Jeseníku.

Rozhodnutím Ministerstva spravedlnosti ČR č. j. MSP-42/2018-OINS-AKRO/8, podle § 418d odst. 1 insolvenčního zákona, uděluje právnické osobě Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s., se sídlem Na Stráni 297/22, Bukovice, 790 01 Jeseník, IČO 278 47 977, akreditaci pro poskytování služeb v oblasti oddlužení a současně jí jako akreditované osobě přiděluje identifikační číslo AO-042-2018.
Služby poskytuje v oblasti oddlužení v těchto prostorách:
Jeseník, Palackého 1341/2, PSČ 790 01.

Rubriky: SRSS, o.p.s. Jeseník | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem SRSS,o.p.s. Jeseník získalo akreditaci Ministerstva spravedlnosti….

MPSV ČR vydalo Doporučený postup GDPR

MPSV ČR vydalo Doporučený postup 02/2018 GDPR pro výkon sociální politiky.

Určeno pro:  Poskytovatele sociálních služeb, pověřené osoby, sociální pracovníky, pracovníky obecních úřadů obcí, krajské úřady a dotčené útvary MPSV

více zde: 02/2018_GDPR pro VSC

odkaz: https://www.mpsv.cz/cs/13916

Rubriky: SRSS, o.p.s. Jeseník | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem MPSV ČR vydalo Doporučený postup GDPR

SRSS, o.p.s. zveřejňuje výzvu k podání nabídek….

 Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek[1]

Název zakázky:

Výzkum potřebnosti sociálních služeb včetně podkladů pro tvorbu návrhu akčního plánu, jako prováděcího předpisu střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12159

Název zakázky: Výzkum potřebnosti sociálních služeb včetně podkladů pro tvorbu návrhu akčního plánu, jako prováděcího předpisu střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb.

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 2. 3. 2018

Název/obchodní firma zadavatele: Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s.

Sídlo zadavatele: Na Stráni 297/22, 790 01 Jeseník, Bukovice

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:

  • Jméno: Bc. Lenka Tichavská
  • Telefon: +420736472168
  • E-mail: srssjesenik@email.cz

IČ zadavatele: 27847977

DIČ zadavatele: CZ27847977

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:

  • Jméno: Bc. Lenka Tichavská
  • Telefon: +420736472168
  • E-mail: srssjesenik@email.cz

Lhůta pro podání nabídek: 16. 3. 2018 do 12:00 hodin

Místo pro podání nabídek:
Sídlo společnosti – Na Stráni 297/22, 790 01 Jeseník, Bukovice

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování výzkumu v souladu s projektem:

a)       Střednědobé plánování rozvoje sociálních služeb na Prostějovsku č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006528

b)       Střednědobé plánování rozvoje sociálních služeb na SO ORP Litovel č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006530

c)        Střednědobé plánování rozvoje sociálních služeb SO ORP Mohelnice č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006549

Zakázka je rozdělena na tři výše uvedené dílčí části (a,b,c,). Nabídku nelze podat samostatně na jednotlivé dílčí části.

Předmětem zakázky je zpracování kvalitativního výzkumu (možná komparace dat) potřebnosti sociálních služeb (potřeb uživatelů, zadavatelů a poskytovatelů sociálních služeb, včetně analýzy finančních toků do sociálních služeb) s ohledem na pravidla Akčního plánu Olomouckého kraje, který je prováděcím předpisem Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2018-2020  a v souladu s Minimálními kritérii plánování rozvoje sociálních služeb na krajské úrovni.

Cílem zakázky je nashromáždit data pro:

a.        identifikaci potřebnosti sociálních služeb ke tvorbě cílů a opatření na SO ORP Prostějov (76 obcí včetně Prostějova), SO ORP  Litovel (20 obcí včetně Litovle) a SO ORP Mohelnice (14 obcí včetně Mohelnice)

b.        tvorbu návrhu Akčního plánu, jako základní sítě sociálních služeb na území SO ORP Prostějov, SO ORP Litovel a SO ORP Mohelnice.

Zpráva bude obsahovat sociotechnická doporučení, která poslouží jako základ ke tvorbě cílů a opatření do Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a návrhu Akčního plánu pro:

a.        SO ORP Prostějov

b.        SO ORP Litovel

c.        SO ORP Mohelnice

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 553 719,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
31.1.2019

Místo dodání / převzetí plnění:
Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. Na Stráni 297/22, 790 01 Jeseník, Bukovice

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Nabídky budou hodnoceny dle kritéria nabídková cena, přičemž za nejvýhodnější bude považována nabídka s nejnižší nabídkovou cenou včetně DPH.

Stanovená předpokládaná hodnota dílčích nabídkových cen:

(1)     Střednědobé plánování rozvoje sociálních služeb na Prostějovsku

Maximální hodnota předpokládané zakázky činí 239 669,00 Kč bez DPH. Nabídková cena musí být definována jako nejvýše přípustná, musí obsahovat veškeré náklady nutné k realizaci díla a musí být platná po celou dobu realizace dodávky. Cenovou nabídku lze překročit pouze na základě dohody se zadavatelem a písemného dodatku ke smlouvě.

(2)     Střednědobé plánování rozvoje sociálních služeb na SO ORP Litovel

Maximální hodnota předpokládané zakázky činí 157 024,00 Kč bez DPH. Nabídková cena musí být definována jako nejvýše přípustná, musí obsahovat veškeré náklady nutné k realizaci díla a musí být platná po celou dobu realizace dodávky. Cenovou nabídku lze překročit pouze na základě dohody se zadavatelem a písemného dodatku ke smlouvě.

(3)     Střednědobé plánování rozvoje sociálních služeb SO ORP Mohelnice

Maximální hodnota předpokládané zakázky činí 157 024,00 Kč bez DPH. Nabídková cena musí být definována jako nejvýše přípustná, musí obsahovat veškeré náklady nutné k realizaci díla a musí být platná po celou dobu realizace dodávky. Cenovou nabídku lze překročit pouze na základě dohody se zadavatelem a písemného dodatku ke smlouvě.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Zadavatel požaduje v nabídkách doložit:

a)     Prokázání základní způsobilosti:

– Čestným prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti viz příloha č. 4 výzvy k předložení nabídky,

b)    Prokázání profesní způsobilosti:

– Výpisem z Obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisem z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán (a to ve formě prosté kopie), ne starší než 3 měsíce.

– Výpisem z živnostenského rejstříku či jiným dokladem o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky (a to ve formě prosté kopie), ne starší než 3 měsíce.

c)     Prokázání technické kvalifikace:

– Uchazeč prokazuje splnění technických kvalifikačních předpokladů předložením seznamu minimálně dvou kvalitativních analýz (s ohledem na předmět veřejné zakázky), které uchazeč realizoval v posledních třech letech v oblasti střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí.

– Uchazeč dále prokazuje splnění technických kvalifikačních předpokladů osvědčením o dosaženém vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob odpovědných za poskytování příslušných služeb v oblasti s ohledem na předmět veřejné zakázky. Minimální plnění – vysokoškolské vzdělání doložené získaným diplomem formou prosté kopie; profesním životopisem pracovníka podílejícího se / profesními životopisy pracovníků podílejících se na realizaci předmětu díla opatřené jejich podpisy.

Výše uvedené podklady prokazující splnění kvalifikace mohou být předloženy v podobě kopií.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka musí být zadavateli předložena v písemné formě v listinné podobě v českém jazyce. V nabídce bude uvedena kontaktní osoba uchazeče, a to včetně kontaktní adresy, e-mailové adresy a telefonního čísla.

Nabídka bude podepsána osobou oprávněnou za uchazeče jednat a podepisovat podle výpisu z Obchodního rejstříku, popř. statutárním orgánem zmocněnou osobou, jejíž plná moc musí být součástí nabídky. Součástí nabídky musí být vyplněný návrh smlouvy podepsaný oprávněnou osobou, koncipovaný dle vzoru, který je součástí zadávací dokumentace. Zadavatel si vyhrazuje právo o obsahu smlouvy dále jednat a upřesnit její konečné znění. Zadavatel doporučuje uchazeči, aby jeho nabídka byla zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy provázání nabídky provázkem, jehož volný konec bude zapečetěn, nebo přelepen, nebo jinak ukončen tak, aby bez násilného porušení provázání nebylo možno žádný list volně vyjmout. Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.

Nabídky se podávají v písemné formě v neprůhledných uzavřených obálkách zabezpečených proti neoprávněné manipulaci přelepením, označených nápisem:

 

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

Název zakázky:

Výzkum potřebnosti sociálních služeb včetně podkladů pro tvorbu návrhu akčního plánu, jako prováděcího předpisu střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb.

NEOTEVÍRAT!!!

 

a opatřených na uzavření razítkem, případně podpisem uchazeče, je-li fyzickou osobou, či jeho statutárního zástupce, je-li právnickou osobou.

Na obálce uchazeč rovněž uvede svou kontaktní adresu.

Nabídky je nutno doručit doporučeně na adresu:

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s.

Na Stráni 297/22

790 01 Jeseník, Bukovice

před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Nabídka, která bude zadavateli doručena po uplynutí lhůty pro podávání nabídek, se neotevírá a nehodnotí a uchazeči se nevrací.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Celková nabídková cena musí být v návrhu smlouvy definována jako nejvýše přípustná a musí obsahovat veškeré náklady nutné k realizaci předmětu zakázky.

Nabídková cena musí být uvedena v členění – cena bez DPH, hodnota DPH a cena celkem včetně DPH, která musí být vytvořena jako součet nabídkových cen za jednotlivé části předmětu plnění.

Nabídková cena a ostatní cenové údaje budou uvedeny v české měně.

Uchazeč uvede:

·         Celkovou nabídkovou cenu za předmět plnění

·         Nabídkovou cenu za realizaci jednotlivých částí předmětu plnění zvlášť:

a)       Střednědobé plánování rozvoje sociálních služeb na Prostějovsku č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006528

b)       Střednědobé plánování rozvoje sociálních služeb na SO ORP Litovel č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006530

c)        Střednědobé plánování rozvoje sociálních služeb SO ORP Mohelnice č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006549

Nabídkovou cenu je možné překročit pouze v případě, že v průběhu realizace zakázky dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů majících vliv na cenu zakázky. Jiné podmínky pro překročení nabídkové ceny zadavatel nepřipouští.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídky se podávají v písemné formě v neprůhledných uzavřených obálkách zabezpečených proti neoprávněné manipulaci přelepením. Písemná nabídka musí být členěna do samostatných příloh v následujícím členění:Příloha č. 1 – Základní údaje k nabídceTato příloha musí obsahovat:vyplněný formulář „Krycí list nabídky“, který je součástí zadávací dokumentace (obsahující název, adresu uchazeče s označením pověřeného zástupce, telefonické a emailové spojení a cenu včetně DPH),doklady prokazující kvalifikaci uchazeče.Příloha č. 2 – Cenová nabídkaTato příloha musí obsahovat:celkovou rekapitulaci ceny s uvedením ceny bez DPH, DPH a ceny celkem včetně DPH,rekapitulaci ceny za každou jednotlivou část předmětu plnění s uvedením ceny bez DPH, DPH a ceny celkem včetně DPHa)Střednědobé plánování rozvoje sociálních služeb na Prostějovsku č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006528 b)Střednědobé plánování rozvoje sociálních služeb na SO ORP Litovel č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006530 c)Střednědobé plánování rozvoje sociálních služeb SO ORP Mohelnice č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006549Příloha č. 3- návrh smlouvyTato příloha musí obsahovat:-rozsah a popis služeb – popis realizace obsahující minimálně stručný popis použitých metod-harmonogram plnění zakázky dle přílohy č. 5, která je součástí zadávací dokumentace Příloha č. 4 – čestné prohlášení – základní způsobilost

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně vysvětlení zadávacích podmínek (odpověď na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Vysvětlení zadávacích podmínek může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti. Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůtu uvedenou v předchozí větě.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Obchodní a platební podmínky

Obchodní podmínky stanovené pro veřejnou zakázku jsou vymezeny ve formě a struktuře vzoru Smlouvy o poskytování služeb – příloha č. 3 výzvy k podání nabídky. Uchazeč do obchodních podmínek doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (vlastní identifikaci, nabídkovou cenu a další údaje) a takto doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh smlouvy.

Návrh smlouvy musí být podepsán dodavatelem nebo statutárním orgánem dodavatele nebo jinou osobou oprávněnou za dodavatele jednat. V takovém případě učiní dodavatel součástí návrhu smlouvy i plnou moc nebo jiný dokument opravňující k zastupování dodavatele.

Zadavatel neposkytuje zálohy.

Poskytnuté služby budou dodavateli uhrazeny na základě jednotlivých faktur – daňových dokladů, které je dodavatel oprávněn vystavit nejdříve po obdržení vyjádření zadavatele, že akceptuje realizovanou část služeb (jednotlivé průběžné zprávy a závěrečná zpráva). Akceptace bude dodavateli sdělena písemně prostřednictvím elektronické pošty. Splatnost daňového dokladu (faktury) bude 30 dnů ode dne doručení zadavateli.

Platby budou probíhat výhradně v českých korunách, rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v této měně.

Ostatní obchodní a platební podmínky včetně smluvních sankcí jsou součástí návrhu smlouvy.

Ostatní podmínky zadávacího řízení

Zadavatel je oprávněn si při posuzování nabídky ověřit příp. vyjasnit, informace deklarované uchazečem v nabídce.

Uchazeč nemá nárok na úhradu nákladů vzniklých s jeho účastí na tomto zadávacím řízení.

Zadavatel je oprávněn výběrové řízení zrušit, nejpozději však do uzavření smlouvy.

Poskytovatel je povinen uchovávat veškeré doklady, které souvisí s realizací projektu a jeho financováním po dobu 10 let od ukončení projektu, přičemž tato lhůta začíná běžet 1. ledna následujícího kalendářního roku poté, kdy byla objednateli vyplacena závěrečná platba.

Práva Zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo:

poptávkové řízení zrušit,
odmítnout veškeré předložené nabídky,
neuzavřít smlouvu s žádným z uchazečů.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 7), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.

Rubriky: SRSS, o.p.s. Jeseník | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem SRSS, o.p.s. zveřejňuje výzvu k podání nabídek….

DLUHOVÁ PORADNA JESENÍK JE OD 1.1.2018 PŘESTĚHOVANÁ!!!!!!

Dluhová poradna v Jeseníku je přestěhovaná z IPOSU na  ul. Palackého 1341/2, do budovy Obchodního centra ALKRON.

Najdete ji ve druhém patře, nad pobočkou VZP. 

Služby jsou nadále poskytovány v plném rozsahu v rámci projektu “Jesenicko proti dluhům”, který je podpořen z finančních prostředků ESF prostřednictvím operačního programu Zaměstnanost a z rozpočtu ČR –  viz http://srssjesenik.cz/dluhova-poradna/

Bc. Lenka Tichavská – ředitelka SRSS, o.p.s. Jeseník

 

Rubriky: SRSS, o.p.s. Jeseník | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem DLUHOVÁ PORADNA JESENÍK JE OD 1.1.2018 PŘESTĚHOVANÁ!!!!!!

Dne 15.12. 2017 se konal I. Workshop v Prostějově k upevnění….

Dne 15. 12. 2017 se uskutečnil v Národním domě v Prostějově první Workshop projektu „Střednědobé plánování rozvoje sociálních služeb na Prostějovsku k upevnění organizační struktury …..

Celý text zde:  I. Workshop na Prostějovsku

Rubriky: SRSS, o.p.s. Jeseník | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Dne 15.12. 2017 se konal I. Workshop v Prostějově k upevnění….

Plánování sociálních služeb na Osoblažsku

Plánování sociálních služeb na Osoblažsku v rámci projektu „Střednědobé plánování rozvoje sociálních služeb na Osoblažsku“ č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006572, podpořeného z Operačního programu Zaměstnanost, je v plném proudu. Příjemce dotace a nositel projektu je Osoblažský Cech z.s. a partnerem je město Osoblaha. Po aktualizaci základních dokumentů…….celý text

Plánování sociálních služeb na Osoblažsku

 

Rubriky: SRSS, o.p.s. Jeseník | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Plánování sociálních služeb na Osoblažsku

Od září se rozběhnou projekty na podporu střednědobého plánování sociálních služeb

Od září 2017 se rozběhnou tři samostatné, dvouleté projekty na podporu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb na územích ORP Prostějov, ORP Litovel a ORP Mohelnice. Tato města jsou partnery Střediska rozvoje sociálních služeb, o.p.s. Jeseník. Současně zahájí Charita Konice stejně zaměřený projekt v partnerství s městem Konice a Střediskem rozvoje sociálních služeb. Ve všech uvedených projektech je jednou z aktivit tvorba Akčního plánu s ambicí zapojení obcí ORP do jeho tvorby. Dále pak pro koordinátory a zástupce obcí-plánujících lokalit bude nově vytvořený prostor pro výměnu zkušeností a metodických postupů na obecní úrovni. Každé setkání bude včas zveřejněno a jste srdečně zváni.

Těšíme se s partnery na spolupráci,

Bc. Lenka Tichavská

 

 

Rubriky: SRSS, o.p.s. Jeseník | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Od září se rozběhnou projekty na podporu střednědobého plánování sociálních služeb

MPSV zveřejnilo Metodiku pro určování adekvátnosti množství práce a pracovního tempa….

MPSV ČR zveřejnilo odborně zpracovanou Metodiku pro určování adekvátnosti množství práce a pracovního tempa. Je obecného charakteru pro zaměstnavatele, avšak po přečtení Metodiky je patrná konkrétní možnost výpočtu výkonů u terénní práce s ohledem na dojezdovost ve venkovském prostředí. Dosud s touto proměnnou pro výpočet výkonů v OK nebylo pracováno, i když je vnímána jako důležitá. Snad se sociální služby terénní formy dočkají.

Bc. Lenka Tichavská

Více na: MPSV Metodika …….

Rubriky: SRSS, o.p.s. Jeseník | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem MPSV zveřejnilo Metodiku pro určování adekvátnosti množství práce a pracovního tempa….

Nově otevřena Dluhová poradna Jeseník

logo-barevneStředisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. otevřelo dne 7. 11. 2016 veřejnou Dluhovou poradnu Jeseník, která je financována z EU – prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost v rámci projektu “Jesenicko proti dluhům” č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0003827. Dluhové poradenství je poskytováno lidem žijícím na území okresu Jeseník. Poradna má 3 dluhové poradce a právníka, sídlí na ulici K. Čapka 1147, ve 2. patře, dveře č. 244B.

Dluhová poradna má otevřeno  od pondělí do pátku od 7:30 do 16:00, mimo středy, kdy je provozní doba od 8:00 do 17:00. V odůvodněných případech může poradce navštívit klienta i přímo v místě jeho bydliště, například, pokud mu návštěvu poradny znemožňuje jeho zdravotní stav anebo mu to nedovolí jeho sociální situace. V takovém případě si lze domluvit individuální schůzku na čísle 607 697 015.

Mimo dluhové poradenství jsou připraveny poutavé semináře k finanční gramotnosti, které jsou přizpůsobeny potřebám cílových skupin. Naší cílovou skupinou jsou osoby od 16. let až po seniorský věk, žijící na území ORP Jeseník.

Bc. Lenka Tichavská

Rubriky: SRSS, o.p.s. Jeseník | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Nově otevřena Dluhová poradna Jeseník

Nová výzva k podpoře aktivit a programů v rámci sociálního začleňování (2. výzva)

Podpora aktivit a programů v rámci sociálního začleňování (2. výzva) č. 03_16_064 vyhlášená dnes 25. 10. 2016. Podrobnosti na odkaze esfcr.cz/vyzva-064-opz

Příjem žádostí bude probíhat od 26.10 2016 do 4.1.2017. Projekty lze realizovat až 36 měsíců.

Popis podporovaných aktivit:

1) Podpora sociální práce je základní nástroj pro sociální začleňování osob sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených

A. Podpora sociální práce na obcích, slaďování metod sociální práce

B. Podpora péče poskytované v co největší míře v přirozeném prostředí klienta (komunitní péče) B.1 Komunitní sociální práce B.2 Komunitní centra

2) Podpora aktivit zaměřených na pečující osoby a podporu neformální péče

3) Podpora přístupu osob sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených k bydlení

4) Podpora přístupu osob sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených k zaměstnání a jeho udržení 5

5) Podpora osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených prostřednictvím dalších začleňujících veřejných služeb

6) Podpora služeb pro ohrožené děti a rodiny a podpora směřující k obnovení narušených funkcí rodiny

7) Podpora aktivit pro cílovou skupinu migranti

 

Rubriky: SRSS, o.p.s. Jeseník | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Nová výzva k podpoře aktivit a programů v rámci sociálního začleňování (2. výzva)

Spolupodílejme se na tvorbě dotačních titulů, které nám chybí….

Vážení kolegové,

jak bylo avizováno na Národní stálé konferenci, připravili jsme ve spolupráci s kolegy z Agentury pro sociální začleňování dotazníkové šetření, které za cíl zmapovat rozvojové potřeby v sociální oblasti, které nejsou prozatím dostatečně finančně pokryty z evropských nebo národních zdrojů. Tato tzv. bílá místa budou brána na zřetel při plánování národních dotačních titulů. Dotazník je určen zejména starostům a neziskovým organizacím. Sběr dat bude probíhat do 24. října.
Dovolujeme si Vás požádat o šíření dotazníku do území prostřednictvím svých pracovních skupin pro sociální oblast.

Bližší informace naleznete na webu územní dimenze, samotný dotazník pak zde.

Děkujeme za spolupráci.

Ondřej Pergl oddělení řízení strategie regionálního rozvoje, odbor regionální politiky

Ministerstvo pro místní rozvoj, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1, Pracoviště: Na Příkopě 3

tel: + 420 234 154 369

email: ondrej.pergl@mmr.cz

Rubriky: SRSS, o.p.s. Jeseník | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Spolupodílejme se na tvorbě dotačních titulů, které nám chybí….

Konečně výzva na podporu procesu plánování sociálních služeb pro obce

Vážené kolegyně a kolegové, konečně vyšla výzva č. 063 podpora procesu plánování sociálních služeb na obecní úrovni.

Oproti minulým výzvám se značně odlišuje zejména v propojenosti s aktivitami krajů, míry podrobnosti vymezení obsahu a spolufinancování žadatelů. Monitorovací systém MS2014+ pro podávání žádostí bude pro tuto výzvu zpřístupněn od 1.11.2016 (4,00 hod) do 31.1.2017 (12,00 hod). Stejná zůstává délka podpory 24 měsíců.

Bc. Lenka Tichavská

 

Rubriky: SRSS, o.p.s. Jeseník | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Konečně výzva na podporu procesu plánování sociálních služeb pro obce

PF 2016

LOGO_DEFVážené kolegyně a kolegové, dámy a pánové, dovolte, abychom Vám poděkovali za spolupráci v roce 2015. Přejeme Vám všem úspěšný a pohodový vstup do roku 2016! Věříme, že bude rokem plným smysluplné práce a že výsledky budou zaslouženou odměnou jak Vám, tak i těm, kterým svou prací pomáháte.

Bc. Lenka Tichavská, ředitelka SRSS, o.p.s. Jeseník

Rubriky: SRSS, o.p.s. Jeseník | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem PF 2016

2. výzva k předkládání žádostí o poskytnutí dotací v programu Podporované bydlení

Vážené kolegyně a kolegové,

MMR vyhlásilo dne 1. listopadu 2015 druhou výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotací v programu “Podporované bydlení” na rok 2016.

Jedná se o pečovatelské byty, vstupní byty a komunitní domy pro seniory.

Žádosti lze podávat od 9. 11.2015 do 15.1. 2016.

Čtěte více… Výzva_2 podporované bydlení

Tich

Rubriky: SRSS, o.p.s. Jeseník | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 2. výzva k předkládání žádostí o poskytnutí dotací v programu Podporované bydlení

Obec Kobylá nad Vidnavkou v partnerství se Střediskem rozvoje sociálních služeb o.p.s. Jeseník zahájila výstavbu šesti vstupních bytů, kterou spolufinancuje Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

Smyslem uskutečnění akce je vytvoření šesti malometrážních bytů v podkroví Obecního úřadu Kobylá nad Vidnavkou č. p. 53, které mají charakter sociálního bydlení.

Více informací zde: 01_WWW_PB

Rubriky: SRSS, o.p.s. Jeseník | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Obec Kobylá nad Vidnavkou v partnerství se Střediskem rozvoje sociálních služeb o.p.s. Jeseník zahájila výstavbu šesti vstupních bytů, kterou spolufinancuje Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

Výzvy OPZ jsou zde, dovolená “končí” :)

Vážené kolegyně a kolegové, po měsíční odmlce se  naše organizace opět vrhá do práce! Prvním počinem jsou informace o zveřejněných výzvách OPZ:

č. 031 Vyhlášení výzvy OPZ na budování kapacit a profesionalizaci NNO

č.013 Vyhlášení výzev OPZ na podporu služeb péče o děti

č. 032 Vyhlášení výzvy OPZ na mezinárodní mobilitu pro znevýhodněnou mládež

Čerpáno z www.esf.cr

Admin

Rubriky: SRSS, o.p.s. Jeseník | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Výzvy OPZ jsou zde, dovolená “končí” :)

Speciální nabídka dvoudenního vzdělávacího soustředění

SRSS, o.p.s. Jeseník nabízí speciální nabídku dvoudenního vzdělávacího soustředění přidanou hodnotou odpoledního „teambuildingu“ v krásném Jesenickém prostředí za bezkonkurenční cenovou nabídku 3 000,- Kč!!!                                                                                                                                                     Akce je situována do uklidňujícího prostředí Faunaparku Lipová–lázně (školící místnost a ubytování).                                                                                                     Program je sestaven ze dvou samostatných akreditovaných kurzů každý v rozsahu 8 výukových hodin pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách s maximální kapacitou 15 osob. 

24. 6. 2015 „Psychiatrické minimum“ 

25. 6. 2015 „Úvod do dluhového poradenství“.

Více v sekci

Rubriky: SRSS, o.p.s. Jeseník | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Speciální nabídka dvoudenního vzdělávacího soustředění

Víte, že Olomouc patří mezi vítěze “Obec přátelská rodině”?

Gratulujeme Olomouci a všem, kteří se zasloužili o vítězství v soutěži MPSV ČR “Obec přátelská rodině” za rok 2014!

Olomouc tak získá i finanční odměnu na prorodinné aktivity. Více se dočtete na

http://www.mpsv.cz/cs/21150

Admin

Rubriky: SRSS, o.p.s. Jeseník | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Víte, že Olomouc patří mezi vítěze “Obec přátelská rodině”?

Schválené žádosti – MMR – programy podpory bydlení pro rok 2015

Ministryně pro místní rozvoj dne 26. 5. 2015 svým rozhodnutím č. 79/2015 schválila seznamy žádostí podprogramu Podpora výstavby podporovaných bytů pro rok 2015, konkrétně dotační tituly Pečovatelský byt a Vstupní byt. Více se dočtete na stránkách MMR ČR

Seznamy podpořených žádostí 

http://www.mmr.cz/cs/Stavebni-rad-a-bytova-politika/Bytova-politika/Programy-Dotace/Programy-podpory-bydleni/Programy-podpory-bydleni-pro-rok-2015

Admin

 

Rubriky: SRSS, o.p.s. Jeseník | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Schválené žádosti – MMR – programy podpory bydlení pro rok 2015

Výzva: MV ČR poskytne dotaci obcím pro “bezpečnostní dobrovolníky v roce 2015″…

MV ČR zveřejnilo výzvu pro obce k předložení žádosti o dotaci na “bezpečnostní dobrovolníky”. Výzva bude ukončena dne 31. května 2015. Více na stránkách MV ČR:

http://www.mvcr.cz/clanek/dotace-a-granty-vyzva-k-zaslani-zadosti-o-poskytnuti-dotace-z-dotacniho-programu-bezpecnostni-dobrovolnik-v-roce-2015.aspx

Admin

Rubriky: SRSS, o.p.s. Jeseník | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Výzva: MV ČR poskytne dotaci obcím pro “bezpečnostní dobrovolníky v roce 2015″…

Komunitnímu plánování sociálních služeb na Konicku se daří……

Již po třetí se setkali poskytovatelé sociálních služeb, zástupci obcí a dalších subjektů, aby si vyměnili zkušenosti a předali si zásadní informace o stavu sociální situace na Konicku. Akce byla pořádaná v rámci střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb, jehož realizátorem je Charita Konice ve spolupráci s Městem Konice, Mikroregionem Konicka a Střediskem rozvoje sociálních služeb, o.p.s. Jeseník.

Více informací v příloze (Článek: Zpravodaj Konice)

Admin

TISK ZPRAVODAJ KONICE

Rubriky: SRSS, o.p.s. Jeseník | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Komunitnímu plánování sociálních služeb na Konicku se daří……

Dne 1. dubna se uskutečnila Krajská koordinační skupina…

 Dne 1. dubna se naposledy uskutečnila Krajská koordinační skupina, tzv KRKOS,  v rámci zakázky Olomouckého kraje “Zajištění a zkvalitnění komunitního plánování sociálních služeb v Olomouckém kraji” pod metodickým vedením Střediska rozvoje sociálních služeb, o.p.s. Jeseník. Činnost této skupiny bude pokračovat i nadále pod vedením pracovníků Krajského úřadu, jako nedílná součást organizační struktury střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb Olomouckého kraje.

Společná fotografie koordinátorů s metodikem.

Společná fotografie koordinátorů s metodikem.

Členy KRKOSu jsou koordinátoři komunitního plánování sociálních služeb obcí z lokalit Olomouckého kraje. I poslední společné setkání bylo pracovní, zaměřené na sjednocení procesů plánování obecní a krajské úrovně. Dále pak koordinátoři společně s vedoucími manažery krajských pracovních skupin řešili otázky vztahující se k aktualizaci Akčního plánu (sítě sociálních služeb) Olomouckého kraje na období roku 2016.

Za dobu působení metodika vzdělavatele komunitního plánování sociálních služeb (od roku 2006), Bc. Lenky Tichavské, vznikla řada pracovních, ale i osobních přátelství, která posilovala soudržnost koordinátorů při jejich nelehké a stále se vyvíjející práci.

Na závěr společného jednání poděkovala krajská koordinátorka Mgr. Hana Bodnarová metodičce i koordinátorům za dobře odvedenou práci v uplynulém období.

Bc. Lenka Tichavská pak popřála všem přítomným mnoho úspěchů v práci i v osobním životě. Přání touto cestou zasíláme i koordinátorům, kteří se nemohli posledního jednání zúčastnit.

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. Jeseník

 

Zakázka byla realizována prostřednictvím projektu Olomouckého kraje „Podpora zajištění dostupnosti a kvality sociálních služeb v Olomouckém kraji“, č. projektu CZ.1.04/3.1.00/A9.00017 financovaného z ESF prostřednictvím OP LZ a státního rozpočtu ČR.

Rubriky: SRSS, o.p.s. Jeseník | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Dne 1. dubna se uskutečnila Krajská koordinační skupina…

Žádáte o příspěvek na zvláštní pomůcku? Pozornost věnujte i novému občanskému zákoníku

Příspěvek na zvláštní pomůcku je jednou z dávek, kterými stát pomáhá osobám se zdravotním postižením. V tomto případě přispívá na pořízení pomůcky, kterou potřebují například k získávání informací, styku s okolím nebo jež by jim umožnila sebeobsluhu. Ministerstvo práce a sociálních věcí nyní upozorňuje na některá ustanovení nového občanského zákoníku, kterým je potřeba věnovat pozornost.

(Soubor typu .pdf ke stažení: TZ_030315a.pdf, velikost: 258.0 KB, poslední změna: 03.03.2015)

http://www.mpsv.cz/files/clanky/20459/TZ_030315a.pdf

Rubriky: SRSS, o.p.s. Jeseník | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Žádáte o příspěvek na zvláštní pomůcku? Pozornost věnujte i novému občanskému zákoníku

Individuální projekt “Sociální integrace na Jesenicku” se chýlí ke konci

Dne 19. 3. 2015 se uskuteční závěrečný Workshop projektu “Sociální integrace na Jesenicku”, který realizuje Město Jeseník. Společně budeme rekapitulovat výsledky práce mnoha poskytovatelů sociálních služeb, ale také systémová opatření na zkvalitnění terénních programů na Jesenicku. V následujících dnech bude zveřejněna pozvánka s programem. Srdečně uvítáme všechny účastníky, kterým předáme mimo jiné i příklady dobré praxe v oblasti zaměstnávání a prostupného bydlení.

Administrátor projektu

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s.

Jeseník

 

Rubriky: SRSS, o.p.s. Jeseník | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Individuální projekt “Sociální integrace na Jesenicku” se chýlí ke konci

Co s bezdomovci a lidmi, kteří nemají na bydlení? Ministerstvo práce a sociálních věcí chce vytvořit byty s regulovaným nájemným….

Co s bezdomovci a lidmi, kteří nemají na bydlení? Ministerstvo práce a sociálních věcí chce vytvořit byty s regulovaným nájemným, které by nemajetným pomohly překlenout složité životní situace……

 

Více na http://www.mpsv.cz/cs/20296

Zdroj: MPSV a Olomoucký deník, 12. 2. 2015

Rubriky: SRSS, o.p.s. Jeseník | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Co s bezdomovci a lidmi, kteří nemají na bydlení? Ministerstvo práce a sociálních věcí chce vytvořit byty s regulovaným nájemným….

MPSV představilo koncepci dostupného bydlení pro osoby s nižšími příjmy….

„Systém dostupného a důstojného bydlení je klíčem k řešení řady dalších sociálních problémů, které dnešní domácnosti řeší, jedná se například o dluhovou past, slučování rodin, ale i odstraňování sociálně vyloučených lokalit a mnoho dalších. Na tomto návrhu, jsme spolupracovali s odborníky, zástupci obcí, ale i veřejných platforem. Koncepce se tak snaží reflektovat příklady dobré praxe nejen z České republiky, ale i zahraničí,“ uvedla k problematice dostupného bydlení ministryně Michaela Marksová.

Koncepce bude základním podkladem pro tvorbu zákona o dostupném sociálním bydlení, více na: http://www.mpsv.cz/files/clanky/20152/TZ_270115a.pdf  

 

Rubriky: SRSS, o.p.s. Jeseník | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem MPSV představilo koncepci dostupného bydlení pro osoby s nižšími příjmy….

Informace k chystanému akreditovanému vzdělávání

SRSS, o.p.s. Jeseník Vás zve na jednodenní vzdělávací program “Úvod do dluhového poradenství”, akreditovaný Rozhodnutím Akreditační komise MPSV ČR č. 2015/0032-PC/SP/PP, v rozsahu 8 výukových hodin.

Vzdělávání je pro účastníky zdarma, občerstvení zajištěno. Tato akce je realizována v rámci zakázky Olomouckého kraje “Zajištění a zkvalitnění procesu komunitního plánování sociálních služeb v Olomouckém kraji” číslo smlouvy: 2014/01348/OIEP/DSM. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více informací v pozvánce s programem na http://srssjesenik.cz/?p=1241

Bc. Lenka Tichavská

Rubriky: SRSS, o.p.s. Jeseník | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Informace k chystanému akreditovanému vzdělávání

Vědí obce a koordinátoři KPSS o zpracovávaných strategických dokumentech?

V rámci metodické činnosti v oblasti komunitního plánování sociálních služeb si Vás dovoluji oslovit s otázkou, zda všichni víme o vznikajících strategických dokumentech zpracovávaných v rámci projektu “Systémová podpora meziobecní spolupráce v ČR, v rámci územních obvodů obcí s rozšířenou působností” Svazu měst a obcí ČR.

Vzhledem k tomu, že mimo jiné, obsahuje strategický dokument i sociální oblast, důrazně doporučuji koordinátorům a zástupcům obcí, aby tento dokument prostudovali a případně připomínkovali, zvláště v souvislosti se změnami ve financování sociálních služeb! Informujte se u příslušných zpracovatelů o termínu ukončení přijímání připomínek!

Za transparentní spolupráci děkuji manažerkám Ing. Evě Dostalíkové (ORP Lipník nad Bečvou) a Mgr. Janě Procházkové (ORP Konice), které zpracovávají strategický dokument v součinnosti s probíhajícím procesem komunitního plánování sociálních služeb daných lokalit).

Zde odkaz:

https://drive.google.com/folderview?id=0B5DggHE3zHReeE82eVVOS1hqV1E&usp=drive_web 

Bc. Lenka Tichavská, metodik a vzdělavatel KPSS

Realizátor zakázky Olomouckého kraje: “Zajištění a zkvalitnění komunitního plánování sociálních služeb v Olomouckém kraji”.

 

 

Rubriky: SRSS, o.p.s. Jeseník | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Vědí obce a koordinátoři KPSS o zpracovávaných strategických dokumentech?

Analytické podklady pro efektivní nastavení sociálních služeb Olomouckého kraje

Na stánkách Olomouckého kraje je k dispozici dokument shrnující analytické podklady pro efektivní nastavení sítě sociálních služeb v Olomouckém kraji. Dokument zpracovala firma AUGUR Consulting s.r.o. Brno  v rámci individuálního projektu „Podpora zajištění dostupnosti a kvality sociálních služeb v Olomouckém kraji“, CZ.1.04/3.1.00/A9.00017, financováno z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

odkaz:http://www.kr-olomoucky.cz/clanky/dokumenty/5603/zmapovani-novych-socialnich-rizik.pdf

 

 

Admin

Rubriky: SRSS, o.p.s. Jeseník | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Analytické podklady pro efektivní nastavení sociálních služeb Olomouckého kraje

Úspěšný vstup do roku 2015

Vážené dámy a pánové, přejeme vám všem do roku 2015 mnoho úspěchů  v osobním i pracovním životě.

Bc. Lenka Tichavská

Rubriky: SRSS, o.p.s. Jeseník | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Úspěšný vstup do roku 2015

Veselé a šťastné….

baňky%20hvězdy%20pozadíKrásné Vánoce a mnoho úspěchu do roku 2015 Vám přeje

SRSS, o.p.s. Jeseník

Bc. Lenka Tichavská

Rubriky: Projekty, SRSS, o.p.s. Jeseník | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Veselé a šťastné….

Je vyhlášena “Podpora obnovy a rozvoje venkova v roce 2015”

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo výzvu pro předkládání žádostí o dotace pro obce do 3 000 obyvatel. Cílem podprogramu je formou dotace podpořit obnovu a rozvoj venkovských obcí. Podprogram předpokládá participaci obyvatel venkova, občanských spolků a sdružení při obnově jejich obce v souladu s místními tradicemi. Příjemci podpory jsou vymezeni a specifikováni pro každý ze tří dotačních titulů zvlášť. Obecně se však jedná o obce či svazky obcí.
Dotační titul č. 1 – Podpora vítězů soutěže Vesnice roku
Dotační titul č. 2 – Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci
Dotační titul č. 3 – Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkovaRozhodnutím ministryně č. 220/2014 ze dne 26. listopadu 2014 byly schváleny Zásady podprogramu 117D815 – PODPORA OBNOVY A ROZVOJE VENKOVA a výzva k předkládání žádostí o dotaci. Žádosti je možné podávat kontinuálně, počínaje dnem 1. prosince 2014. Termín ukončení příjmu žádostí je 16. února 2015.

Zdroj: MMR ČR

http://mmr.cz/cs/Podpora-regionu-a-cestovni-ruch/Regionalni-politika/Programy-Dotace/Podpora-obnovy-a-rozvoje-venkova-v-roce-2015

Admin

Rubriky: SRSS, o.p.s. Jeseník | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Je vyhlášena “Podpora obnovy a rozvoje venkova v roce 2015”

Pozvánka na odborný kazuistický seminář

Pozvánka na „Odborný kazuistický seminář“ realizovaný v rámci projektu „Sociální integrace na Jesenicku“ prostřednictvím zakázky „Koordinační a metodická podpora terénních pracovníků“. Den konání: pátek 31. 10. 2014  od 9:00 hod do 16:00 hodin.   Místo konání: Zasedací místnost 531a, MěÚ, K. Čapka 1147/10, 790 01 Jeseník (5. Patro – kapacita 12 míst). Přednášející: Mgr. Alena Hlochová (metodička sociálních kurátorů Krajského úřadu Olomouckého kraje).

Celý text:  pozvánka na odborný seminář 31-10-2014

Rubriky: SRSS, o.p.s. Jeseník | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pozvánka na odborný kazuistický seminář

Poslední 3 volná místa na akreditovaný program zdarma…

Středisko rozvoje sociálních služeb upozorňuje na poslední možnost přihlášení do akreditovaného programu “Úvod do komunitního plánování sociálních služeb 2014”, který se uskuteční ve dnech 23 a 24. 10. 2014 v Olomouci.

Více informací http://srssjesenik.cz/nabidka-akreditovaneho-vzdelavaciho-programu/

Rubriky: SRSS, o.p.s. Jeseník | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Poslední 3 volná místa na akreditovaný program zdarma…

MPSV vyhlašuje dotační řízení programu „Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností pro rok 2015“.

Žádosti o poskytnutí dotace z uvedeného dotačního programu pro rok 2015 lze podávat nejpozději do 6. října 2014.

Lhůta pro podání žádosti je dodržena, pokud zásilka byla převzata k poštovní přepravě nejpozději poslední den lhůty a v případě osobního předložení žádosti na MPSV, pokud je převzetí potvrzeno razítkem podatelny MPSV nejpozději poslední den lhůty. Na žádosti podané po tomto termínu nebude brán zřetel a nebudou zařazeny do hodnocení.

V návaznosti na rekodifikaci občanského práva se mění Pravidla použití finančních prostředků dotačního programu „Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností.

V rámci Ministerstva práce a sociálních věcí administruje dotační program Oddělení politiky sociálního začleňování, Mgr. Denisa Pechová.

e-mail: denisa.pechova@mpsv.cz, tel.: 22192 2834 BEZPLATNĚ 

Admin – http://www.mpsv.cz/cs/18985

Rubriky: SRSS, o.p.s. Jeseník | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem MPSV vyhlašuje dotační řízení programu „Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností pro rok 2015“.

Změny ve financování poskytovatelů sociálních služeb…..

Náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí Mgr. Zuzana Jentschke Stőcklová dnes 15. 8. 2014 vystoupila na semináři pořádaném Radou vlády pro nestátní neziskové organizace a Ministerstvem práce a sociálních věcí, který se věnoval změnám ve financování poskytovatelů sociálních služeb z řad nestátních neziskových organizací od 1. 1. 2015. Semináře se účastnilo více jak 80 účastníků z neziskové a veřejné sféry.

Více na: http://www.mpsv.cz/files/clanky/18875/TZ_ZJS_Soc_Sluzby.pdf

Admin

Rubriky: SRSS, o.p.s. Jeseník | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Změny ve financování poskytovatelů sociálních služeb…..

“Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Olomuckého kraje 2015-2017” a “Akční plán SPRSS OK 2015” k připomínkování

Olomoucký kraj zveřejnil “Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Olomouckého kraje 2015-2017” a “Akční plán SPRSS OK  na rok 2015″ k připomínkování”. Na stránkách  Olomouckého kraje http://www.kr-olomoucky.cz/strategicke-dokumenty-k-pripominkovani-cl-2692.html najdete zmíněné dokumenty včetně pravidel připomínkování a připomínkovacího formuláře.

Admin

Rubriky: SRSS, o.p.s. Jeseník | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem “Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Olomuckého kraje 2015-2017” a “Akční plán SPRSS OK 2015” k připomínkování

Nový interaktivní “Katalog sociálních a navazujících služeb Města Šumperka”

Město Šumperk zveřejnilo svůj nový interaktivní “Katalog sociálních a navazujících služeb Města Šumperka”, který poskytuje informace o sociálních a navazujících službách na území obce s rozšířenou působností (ORP).

Katalog vznikl v rámci projektu „Rozvoj procesu komunitního plánování sociálních služeb v Šumperku“, který je financován z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Zde: http://katalog.sumperk.cz/

 

Rubriky: SRSS, o.p.s. Jeseník | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Nový interaktivní “Katalog sociálních a navazujících služeb Města Šumperka”

Výzvy na podporu sociální oblasti

Vážené dámy a pánové, kolegyně a kolegové,

informuji Vás o novince našich webových stránek. Na odkaze http://srssjesenik.cz/?p=1098  – Aktuální výzvy 2014 – budou průběžně doplňovány vyhlášené výzvy pro předkládání žádostí o granty. Tuto službu můžete mít stále k dispozici při požádání o zasílání newsletteru SRSS. Přeji Vám hodně úspěchů v práci a pokud máte před zaslouženou dovolenou, pak tedy užívejte odpočinku a nabírejte sil!!!

Lenka Tichavská- ředitelka SRSS, o.p.s.

Rubriky: SRSS, o.p.s. Jeseník | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Výzvy na podporu sociální oblasti

Velmi důležitá zpráva pro poskytovatele sociálních služeb a hlavně obce!!!!!

  Tisková zpráva Praha, 9. července 2014 Sociální bydlení bude financováno i z evropských fondů Na středečním jednání Vlády ČR byl schválen programovaný dokument Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 – 2020, který je zastřešujícím dokumentem pro Integrovaný regionálního … Celý příspěvek

Další galerie | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Velmi důležitá zpráva pro poskytovatele sociálních služeb a hlavně obce!!!!!

Řadu obyvatel Jesenicka drtí dluhy

Jesenicko – Dluhy. Velký problém, který na Jesenicku trápí řadu lidí. Svědčí o tom zájem o služby bezplatných protidluhových poradců. Dveře se u nich netrhnou….

http://sumpersky.denik.cz/zpravy_region/radu-obyvatel-jesenicka-drti-dluhy-20140706.html

Admin 7.7.2014

Rubriky: Projekty, SRSS, o.p.s. Jeseník | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Řadu obyvatel Jesenicka drtí dluhy

Vláda podpořila zákony předkládané MPSV

Hned trojici zákonů, kterými se od příštího roku mění financování sociálních služeb, pravidla výplaty dávky hmotné nouze a také se zavádí porodné na druhé dítě v rodině, předložila ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová na dnešním jednání Vládě ČR. Kabinet premiéra Bohuslava Sobotky všechny tři zákony schválil. Podrobnosti o tom, jaké změny s sebou legislativní úpravy nesou, včetně vyjádření ministryně Marksové, najdete v přiložených tiskových zprávách.

http://www.mpsv.cz/cs/18407

Cesta k dokumentu:  » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Tiskové zprávy MPSV » Tiskové zprávy (červenec):

Admin

Rubriky: SRSS, o.p.s. Jeseník | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Vláda podpořila zákony předkládané MPSV

Ministerstvo nedodalo včas údaje. Proto radí, jak obejít zákon….

Domovy důchodců nebo zařízení poskytující služby zdravotně postiženým lidem stojí před problémem. Do konce června totiž mají ministerstvu práce odevzdat výkazy o své činnosti. Aplikace OK systém, přes kterou tak mají učinit, jim však byla zpřístupněna až v minulých dnech a řada z nich nedisponuje přihlašovacími údaji. Ministerstvo jim proto rozeslalo dopis, ve kterém jim radí, jak zákon obejít.

Více informací Týden.cz: http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/ministerstvo-nedodalo-vcas-udaje-proto-radi-jak-obejit-zakon_311256.html#.U68k442KDmR  

Administrátor

 

 

 

Rubriky: SRSS, o.p.s. Jeseník | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ministerstvo nedodalo včas údaje. Proto radí, jak obejít zákon….

Poslední volná místa na vzdělávání zdarma…..

Vážené kolegyně a kolegové, oznamujeme, že jsou k dispozici poslední volná místa na akreditované vzdělávání (viz kalendář událostí 30.6.2014 ) “Komunikační dovednosti” (MPSV ČR č. 2012/1068-PC/SP ).

Zájemci se mohou hlásit nejpozději do 27. 6. 2014 do 12:00 hodin prostřednictvím mailu: srssjesenik@email.cz nebo srsstichavska@email.cz

NABÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ – POZVÁNKA

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA ÚČASTNÍKA

Bc. Lenka Tichavská – ředitelka SRSS, o.p.s.

 

Rubriky: SRSS, o.p.s. Jeseník | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Poslední volná místa na vzdělávání zdarma…..

Nabízíme jednodenní akreditované vzdělávání

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. Jeseník nabízí akreditované vzdělávání „Komunikační dovednosti“ v rozsahu 8 výukových hodin. Lektorkou je Mgr. Renata Čekalová.

Vzdělávání je realizováno pro účastníky zdarma, prostřednictvím zakázky Olomouckého kraje „Zajištění a zkvalitnění procesu komunitního plánování sociálních služeb v Olomouckém kraji“.

 

Vzdělávání je určeno pro koordinátory/manažery, vedoucí pracovních skupin, členy organizačních fake rolex watches struktur, ale i pro nové zájemce o komunitní plánování sociálních služeb.

 

Kdy: 30. 6. 2014 (09:00 – 16:30 hod)

Kde: Zasedací místnost č. 320 Krajského úřadu Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, Olomouc

Kapacita: Maximálně 18 účastníků

 

Více informací:

NABÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ – POZVÁNKA

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA ÚČASTNÍKA

ONLINE přihlášky v událostech vpravo.

Rubriky: SRSS, o.p.s. Jeseník | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Nabízíme jednodenní akreditované vzdělávání

SRSS,o.p.s. Jeseník poskytuje metodickou podporu a akreditovaná vzdělávání

Na základě uzavřené smlouvy o dílo mezi SRSS, o.p.s. Jeseník a Olomouckým krajem je opět k dispozici metodická podpora v oblasti komunitního plánování sociálních služeb a akreditovaná vzdělávání. K dispozici jsou i tematické semináře dle zakázky plánujících lokalit. V příloze je dopis náměstkyně hejtmana Olomouckého kraje s nabídkou těchto služeb, který šel datovou poštou starostům obcí Olomouckého kraje.

zahájení_IP_5 6 2014_dopis OK

Na další spolupráci se těší tým metodiků komunitního plánování.

Bc. Lenka Tichavská

ředitelka SRSS, o.p.s. Jeseník

Rubriky: Projekty, SRSS, o.p.s. Jeseník | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem SRSS,o.p.s. Jeseník poskytuje metodickou podporu a akreditovaná vzdělávání

Návrh změny obsahu kritérií standardů kvality sociálních služeb

MPSV.CZ: Aktuality na serveru

MPSV ČR zveřejnilo návrh znění obsahu standardů kvality poskytování sociálních služeb, který byl zpracován v rámci individuálního projektu MPSV Inovace systému kvality sociálních služeb.

(Soubor typu .pdf ke stažení: c5_standardy_2013.pdf, velikost: 641.6 KB, poslední změna: 05.06.2014)

Více na odkazu:

http://www.mpsv.cz/files/clanky/18154/c5_standardy_2013.pdf

Rubriky: SRSS, o.p.s. Jeseník | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Návrh změny obsahu kritérií standardů kvality sociálních služeb

ÚP ČR je připraven pomoci obcím i lidem, které zasáhla povodeň

Starostové obcí, které zasáhla povodeň a potřebují pomoc při odstraňování škod, se mohou obrátit na Úřad práce ČR. Všechna kontaktní pracoviště v dotčených regionech jsou připravena vyjít jim maximálně vstříc.

Více na http://www.mpsv.cz/files/clanky/18106/TZ_30052014b.pdf 

(Soubor typu .pdf ke stažení: TZ_30052014b.pdf, velikost: 442.7 KB, poslední změna: 30.05.2014)

 

Rubriky: Projekty, SRSS, o.p.s. Jeseník | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem ÚP ČR je připraven pomoci obcím i lidem, které zasáhla povodeň

MPSV hledá experty na transformace sociálních služeb

Výzva pro experty na procesy transformace sociálních služeb pro individuální projekt MPSV Transformace sociálních služeb v rámci OP LZZ.

Více zde: http://www.mpsv.cz/cs/15839

Cesta k dokumentu:  » Sociální práce a sociální služby » Transformace sociálních služeb » Individuální projekt MPSV – Transformace sociálních služeb:

Admin

Rubriky: SRSS, o.p.s. Jeseník | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem MPSV hledá experty na transformace sociálních služeb

Nový rok 2021

Pracovníci Střediska rozvoje sociálních služeb o.p.s. Jeseník přejí všem spolupracujícím organizacím úspěšný rok 2021.

 

Rubriky: SRSS, o.p.s. Jeseník | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Nový rok 2021