DLUHOVÁ PORADNA JESENÍK JE OD 1.1.2018 PŘESTĚHOVANÁ!!!!!!

Dluhová poradna v Jeseníku je přestěhovaná z IPOSU na  ul. Palackého 1341/2, do budovy Obchodního centra ALKRON.

Najdete ji ve druhém patře, nad pobočkou VZP. 

Služby jsou nadále poskytovány v plném rozsahu v rámci projektu „Jesenicko proti dluhům“, který je podpořen z finančních prostředků ESF prostřednictvím operačního programu Zaměstnanost a z rozpočtu ČR –  viz http://srssjesenik.cz/dluhova-poradna/

Bc. Lenka Tichavská – ředitelka SRSS, o.p.s. Jeseník

 

Rubriky: SRSS, o.p.s. Jeseník | Napsat komentář

Dne 15.12. 2017 se konal I. Workshop v Prostějově k upevnění….

Dne 15. 12. 2017 se uskutečnil v Národním domě v Prostějově první Workshop projektu „Střednědobé plánování rozvoje sociálních služeb na Prostějovsku k upevnění organizační struktury …..

Celý text zde:  I. Workshop na Prostějovsku

Rubriky: SRSS, o.p.s. Jeseník | Napsat komentář

Plánování sociálních služeb na Osoblažsku

Plánování sociálních služeb na Osoblažsku v rámci projektu „Střednědobé plánování rozvoje sociálních služeb na Osoblažsku“ č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006572, podpořeného z Operačního programu Zaměstnanost, je v plném proudu. Příjemce dotace a nositel projektu je Osoblažský Cech z.s. a partnerem je město Osoblaha. Po aktualizaci základních dokumentů…….celý text

Plánování sociálních služeb na Osoblažsku

 

Rubriky: SRSS, o.p.s. Jeseník | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Plánování sociálních služeb na Osoblažsku

Od září se rozběhnou projekty na podporu střednědobého plánování sociálních služeb

Od září 2017 se rozběhnou tři samostatné, dvouleté projekty na podporu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb na územích ORP Prostějov, ORP Litovel a ORP Mohelnice. Tato města jsou partnery Střediska rozvoje sociálních služeb, o.p.s. Jeseník. Současně zahájí Charita Konice stejně zaměřený projekt v partnerství s městem Konice a Střediskem rozvoje sociálních služeb. Ve všech uvedených projektech je jednou z aktivit tvorba Akčního plánu s ambicí zapojení obcí ORP do jeho tvorby. Dále pak pro koordinátory a zástupce obcí-plánujících lokalit bude nově vytvořený prostor pro výměnu zkušeností a metodických postupů na obecní úrovni. Každé setkání bude včas zveřejněno a jste srdečně zváni.

Těšíme se s partnery na spolupráci,

Bc. Lenka Tichavská

 

 

Rubriky: SRSS, o.p.s. Jeseník | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Od září se rozběhnou projekty na podporu střednědobého plánování sociálních služeb

MPSV zveřejnilo Metodiku pro určování adekvátnosti množství práce a pracovního tempa….

MPSV ČR zveřejnilo odborně zpracovanou Metodiku pro určování adekvátnosti množství práce a pracovního tempa. Je obecného charakteru pro zaměstnavatele, avšak po přečtení Metodiky je patrná konkrétní možnost výpočtu výkonů u terénní práce s ohledem na dojezdovost ve venkovském prostředí. Dosud s touto proměnnou pro výpočet výkonů v OK nebylo pracováno, i když je vnímána jako důležitá. Snad se sociální služby terénní formy dočkají.

Bc. Lenka Tichavská

Více na: MPSV Metodika …….

Rubriky: SRSS, o.p.s. Jeseník | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem MPSV zveřejnilo Metodiku pro určování adekvátnosti množství práce a pracovního tempa….

Nově otevřena Dluhová poradna Jeseník

logo-barevneStředisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. otevřelo dne 7. 11. 2016 veřejnou Dluhovou poradnu Jeseník, která je financována z EU – prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost v rámci projektu „Jesenicko proti dluhům“ č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0003827. Dluhové poradenství je poskytováno lidem žijícím na území okresu Jeseník. Poradna má 3 dluhové poradce a právníka, sídlí na ulici K. Čapka 1147, ve 2. patře, dveře č. 244B.

Dluhová poradna má otevřeno  od pondělí do pátku od 7:30 do 16:00, mimo středy, kdy je provozní doba od 8:00 do 17:00. V odůvodněných případech může poradce navštívit klienta i přímo v místě jeho bydliště, například, pokud mu návštěvu poradny znemožňuje jeho zdravotní stav anebo mu to nedovolí jeho sociální situace. V takovém případě si lze domluvit individuální schůzku na čísle 607 697 015.

Mimo dluhové poradenství jsou připraveny poutavé semináře k finanční gramotnosti, které jsou přizpůsobeny potřebám cílových skupin. Naší cílovou skupinou jsou osoby od 16. let až po seniorský věk, žijící na území ORP Jeseník.

Bc. Lenka Tichavská

Rubriky: SRSS, o.p.s. Jeseník | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Nově otevřena Dluhová poradna Jeseník

Nová výzva k podpoře aktivit a programů v rámci sociálního začleňování (2. výzva)

Podpora aktivit a programů v rámci sociálního začleňování (2. výzva) č. 03_16_064 vyhlášená dnes 25. 10. 2016. Podrobnosti na odkaze esfcr.cz/vyzva-064-opz

Příjem žádostí bude probíhat od 26.10 2016 do 4.1.2017. Projekty lze realizovat až 36 měsíců.

Popis podporovaných aktivit:

1) Podpora sociální práce je základní nástroj pro sociální začleňování osob sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených

A. Podpora sociální práce na obcích, slaďování metod sociální práce

B. Podpora péče poskytované v co největší míře v přirozeném prostředí klienta (komunitní péče) B.1 Komunitní sociální práce B.2 Komunitní centra

2) Podpora aktivit zaměřených na pečující osoby a podporu neformální péče

3) Podpora přístupu osob sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených k bydlení

4) Podpora přístupu osob sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených k zaměstnání a jeho udržení 5

5) Podpora osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených prostřednictvím dalších začleňujících veřejných služeb

6) Podpora služeb pro ohrožené děti a rodiny a podpora směřující k obnovení narušených funkcí rodiny

7) Podpora aktivit pro cílovou skupinu migranti

 

Rubriky: SRSS, o.p.s. Jeseník | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Nová výzva k podpoře aktivit a programů v rámci sociálního začleňování (2. výzva)

Spolupodílejme se na tvorbě dotačních titulů, které nám chybí….

Vážení kolegové,

jak bylo avizováno na Národní stálé konferenci, připravili jsme ve spolupráci s kolegy z Agentury pro sociální začleňování dotazníkové šetření, které za cíl zmapovat rozvojové potřeby v sociální oblasti, které nejsou prozatím dostatečně finančně pokryty z evropských nebo národních zdrojů. Tato tzv. bílá místa budou brána na zřetel při plánování národních dotačních titulů. Dotazník je určen zejména starostům a neziskovým organizacím. Sběr dat bude probíhat do 24. října.
Dovolujeme si Vás požádat o šíření dotazníku do území prostřednictvím svých pracovních skupin pro sociální oblast.

Bližší informace naleznete na webu územní dimenze, samotný dotazník pak zde.

Děkujeme za spolupráci.

Ondřej Pergl oddělení řízení strategie regionálního rozvoje, odbor regionální politiky

Ministerstvo pro místní rozvoj, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1, Pracoviště: Na Příkopě 3

tel: + 420 234 154 369

email: ondrej.pergl@mmr.cz

Rubriky: SRSS, o.p.s. Jeseník | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Spolupodílejme se na tvorbě dotačních titulů, které nám chybí….

Konečně výzva na podporu procesu plánování sociálních služeb pro obce

Vážené kolegyně a kolegové, konečně vyšla výzva č. 063 podpora procesu plánování sociálních služeb na obecní úrovni.

Oproti minulým výzvám se značně odlišuje zejména v propojenosti s aktivitami krajů, míry podrobnosti vymezení obsahu a spolufinancování žadatelů. Monitorovací systém MS2014+ pro podávání žádostí bude pro tuto výzvu zpřístupněn od 1.11.2016 (4,00 hod) do 31.1.2017 (12,00 hod). Stejná zůstává délka podpory 24 měsíců.

Bc. Lenka Tichavská

 

Rubriky: SRSS, o.p.s. Jeseník | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Konečně výzva na podporu procesu plánování sociálních služeb pro obce

PF 2016

LOGO_DEFVážené kolegyně a kolegové, dámy a pánové, dovolte, abychom Vám poděkovali za spolupráci v roce 2015. Přejeme Vám všem úspěšný a pohodový vstup do roku 2016! Věříme, že bude rokem plným smysluplné práce a že výsledky budou zaslouženou odměnou jak Vám, tak i těm, kterým svou prací pomáháte.

Bc. Lenka Tichavská, ředitelka SRSS, o.p.s. Jeseník

Rubriky: SRSS, o.p.s. Jeseník | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem PF 2016

2. výzva k předkládání žádostí o poskytnutí dotací v programu Podporované bydlení

Vážené kolegyně a kolegové,

MMR vyhlásilo dne 1. listopadu 2015 druhou výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotací v programu „Podporované bydlení“ na rok 2016.

Jedná se o pečovatelské byty, vstupní byty a komunitní domy pro seniory.

Žádosti lze podávat od 9. 11.2015 do 15.1. 2016.

Čtěte více… Výzva_2 podporované bydlení

Tich

Rubriky: SRSS, o.p.s. Jeseník | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem 2. výzva k předkládání žádostí o poskytnutí dotací v programu Podporované bydlení

Obec Kobylá nad Vidnavkou v partnerství se Střediskem rozvoje sociálních služeb o.p.s. Jeseník zahájila výstavbu šesti vstupních bytů, kterou spolufinancuje Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

Smyslem uskutečnění akce je vytvoření šesti malometrážních bytů v podkroví Obecního úřadu Kobylá nad Vidnavkou č. p. 53, které mají charakter sociálního bydlení.

Více informací zde: 01_WWW_PB

Rubriky: SRSS, o.p.s. Jeseník | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Obec Kobylá nad Vidnavkou v partnerství se Střediskem rozvoje sociálních služeb o.p.s. Jeseník zahájila výstavbu šesti vstupních bytů, kterou spolufinancuje Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

Výzvy OPZ jsou zde, dovolená „končí“ :)

Vážené kolegyně a kolegové, po měsíční odmlce se  naše organizace opět vrhá do práce! Prvním počinem jsou informace o zveřejněných výzvách OPZ:

č. 031 Vyhlášení výzvy OPZ na budování kapacit a profesionalizaci NNO

č.013 Vyhlášení výzev OPZ na podporu služeb péče o děti

č. 032 Vyhlášení výzvy OPZ na mezinárodní mobilitu pro znevýhodněnou mládež

Čerpáno z www.esf.cr

Admin

Rubriky: SRSS, o.p.s. Jeseník | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Výzvy OPZ jsou zde, dovolená „končí“ :)

Speciální nabídka dvoudenního vzdělávacího soustředění

SRSS, o.p.s. Jeseník nabízí speciální nabídku dvoudenního vzdělávacího soustředění přidanou hodnotou odpoledního „teambuildingu“ v krásném Jesenickém prostředí za bezkonkurenční cenovou nabídku 3 000,- Kč!!!                                                                                                                                                     Akce je situována do uklidňujícího prostředí Faunaparku Lipová–lázně (školící místnost a ubytování).                                                                                                     Program je sestaven ze dvou samostatných akreditovaných kurzů každý v rozsahu 8 výukových hodin pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách s maximální kapacitou 15 osob. 

24. 6. 2015 „Psychiatrické minimum“ 

25. 6. 2015 „Úvod do dluhového poradenství“.

Více v sekci

Rubriky: SRSS, o.p.s. Jeseník | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Speciální nabídka dvoudenního vzdělávacího soustředění

Víte, že Olomouc patří mezi vítěze „Obec přátelská rodině“?

Gratulujeme Olomouci a všem, kteří se zasloužili o vítězství v soutěži MPSV ČR „Obec přátelská rodině“ za rok 2014!

Olomouc tak získá i finanční odměnu na prorodinné aktivity. Více se dočtete na

http://www.mpsv.cz/cs/21150

Admin

Rubriky: SRSS, o.p.s. Jeseník | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Víte, že Olomouc patří mezi vítěze „Obec přátelská rodině“?

Schválené žádosti – MMR – programy podpory bydlení pro rok 2015

Ministryně pro místní rozvoj dne 26. 5. 2015 svým rozhodnutím č. 79/2015 schválila seznamy žádostí podprogramu Podpora výstavby podporovaných bytů pro rok 2015, konkrétně dotační tituly Pečovatelský byt a Vstupní byt. Více se dočtete na stránkách MMR ČR

Seznamy podpořených žádostí 

http://www.mmr.cz/cs/Stavebni-rad-a-bytova-politika/Bytova-politika/Programy-Dotace/Programy-podpory-bydleni/Programy-podpory-bydleni-pro-rok-2015

Admin

 

Rubriky: SRSS, o.p.s. Jeseník | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Schválené žádosti – MMR – programy podpory bydlení pro rok 2015

Výzva: MV ČR poskytne dotaci obcím pro „bezpečnostní dobrovolníky v roce 2015″…

MV ČR zveřejnilo výzvu pro obce k předložení žádosti o dotaci na „bezpečnostní dobrovolníky“. Výzva bude ukončena dne 31. května 2015. Více na stránkách MV ČR:

http://www.mvcr.cz/clanek/dotace-a-granty-vyzva-k-zaslani-zadosti-o-poskytnuti-dotace-z-dotacniho-programu-bezpecnostni-dobrovolnik-v-roce-2015.aspx

Admin

Rubriky: SRSS, o.p.s. Jeseník | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Výzva: MV ČR poskytne dotaci obcím pro „bezpečnostní dobrovolníky v roce 2015″…

Komunitnímu plánování sociálních služeb na Konicku se daří……

Již po třetí se setkali poskytovatelé sociálních služeb, zástupci obcí a dalších subjektů, aby si vyměnili zkušenosti a předali si zásadní informace o stavu sociální situace na Konicku. Akce byla pořádaná v rámci střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb, jehož realizátorem je Charita Konice ve spolupráci s Městem Konice, Mikroregionem Konicka a Střediskem rozvoje sociálních služeb, o.p.s. Jeseník.

Více informací v příloze (Článek: Zpravodaj Konice)

Admin

TISK ZPRAVODAJ KONICE

Rubriky: SRSS, o.p.s. Jeseník | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Komunitnímu plánování sociálních služeb na Konicku se daří……

Dne 1. dubna se uskutečnila Krajská koordinační skupina…

 Dne 1. dubna se naposledy uskutečnila Krajská koordinační skupina, tzv KRKOS,  v rámci zakázky Olomouckého kraje „Zajištění a zkvalitnění komunitního plánování sociálních služeb v Olomouckém kraji“ pod metodickým vedením Střediska rozvoje sociálních služeb, o.p.s. Jeseník. Činnost této skupiny bude pokračovat i nadále pod vedením pracovníků Krajského úřadu, jako nedílná součást organizační struktury střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb Olomouckého kraje.

Společná fotografie koordinátorů s metodikem.

Společná fotografie koordinátorů s metodikem.

Členy KRKOSu jsou koordinátoři komunitního plánování sociálních služeb obcí z lokalit Olomouckého kraje. I poslední společné setkání bylo pracovní, zaměřené na sjednocení procesů plánování obecní a krajské úrovně. Dále pak koordinátoři společně s vedoucími manažery krajských pracovních skupin řešili otázky vztahující se k aktualizaci Akčního plánu (sítě sociálních služeb) Olomouckého kraje na období roku 2016.

Za dobu působení metodika vzdělavatele komunitního plánování sociálních služeb (od roku 2006), Bc. Lenky Tichavské, vznikla řada pracovních, ale i osobních přátelství, která posilovala soudržnost koordinátorů při jejich nelehké a stále se vyvíjející práci.

Na závěr společného jednání poděkovala krajská koordinátorka Mgr. Hana Bodnarová metodičce i koordinátorům za dobře odvedenou práci v uplynulém období.

Bc. Lenka Tichavská pak popřála všem přítomným mnoho úspěchů v práci i v osobním životě. Přání touto cestou zasíláme i koordinátorům, kteří se nemohli posledního jednání zúčastnit.

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. Jeseník

 

Zakázka byla realizována prostřednictvím projektu Olomouckého kraje „Podpora zajištění dostupnosti a kvality sociálních služeb v Olomouckém kraji“, č. projektu CZ.1.04/3.1.00/A9.00017 financovaného z ESF prostřednictvím OP LZ a státního rozpočtu ČR.

Rubriky: SRSS, o.p.s. Jeseník | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Dne 1. dubna se uskutečnila Krajská koordinační skupina…

Žádáte o příspěvek na zvláštní pomůcku? Pozornost věnujte i novému občanskému zákoníku

Příspěvek na zvláštní pomůcku je jednou z dávek, kterými stát pomáhá osobám se zdravotním postižením. V tomto případě přispívá na pořízení pomůcky, kterou potřebují například k získávání informací, styku s okolím nebo jež by jim umožnila sebeobsluhu. Ministerstvo práce a sociálních věcí nyní upozorňuje na některá ustanovení nového občanského zákoníku, kterým je potřeba věnovat pozornost.

(Soubor typu .pdf ke stažení: TZ_030315a.pdf, velikost: 258.0 KB, poslední změna: 03.03.2015)

http://www.mpsv.cz/files/clanky/20459/TZ_030315a.pdf

Rubriky: SRSS, o.p.s. Jeseník | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Žádáte o příspěvek na zvláštní pomůcku? Pozornost věnujte i novému občanskému zákoníku

Individuální projekt „Sociální integrace na Jesenicku“ se chýlí ke konci

Dne 19. 3. 2015 se uskuteční závěrečný Workshop projektu „Sociální integrace na Jesenicku“, který realizuje Město Jeseník. Společně budeme rekapitulovat výsledky práce mnoha poskytovatelů sociálních služeb, ale také systémová opatření na zkvalitnění terénních programů na Jesenicku. V následujících dnech bude zveřejněna pozvánka s programem. Srdečně uvítáme všechny účastníky, kterým předáme mimo jiné i příklady dobré praxe v oblasti zaměstnávání a prostupného bydlení.

Administrátor projektu

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s.

Jeseník

 

Rubriky: SRSS, o.p.s. Jeseník | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Individuální projekt „Sociální integrace na Jesenicku“ se chýlí ke konci

Co s bezdomovci a lidmi, kteří nemají na bydlení? Ministerstvo práce a sociálních věcí chce vytvořit byty s regulovaným nájemným….

Co s bezdomovci a lidmi, kteří nemají na bydlení? Ministerstvo práce a sociálních věcí chce vytvořit byty s regulovaným nájemným, které by nemajetným pomohly překlenout složité životní situace……

 

Více na http://www.mpsv.cz/cs/20296

Zdroj: MPSV a Olomoucký deník, 12. 2. 2015

Rubriky: SRSS, o.p.s. Jeseník | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Co s bezdomovci a lidmi, kteří nemají na bydlení? Ministerstvo práce a sociálních věcí chce vytvořit byty s regulovaným nájemným….

MPSV představilo koncepci dostupného bydlení pro osoby s nižšími příjmy….

„Systém dostupného a důstojného bydlení je klíčem k řešení řady dalších sociálních problémů, které dnešní domácnosti řeší, jedná se například o dluhovou past, slučování rodin, ale i odstraňování sociálně vyloučených lokalit a mnoho dalších. Na tomto návrhu, jsme spolupracovali s odborníky, zástupci obcí, ale i veřejných platforem. Koncepce se tak snaží reflektovat příklady dobré praxe nejen z České republiky, ale i zahraničí,“ uvedla k problematice dostupného bydlení ministryně Michaela Marksová.

Koncepce bude základním podkladem pro tvorbu zákona o dostupném sociálním bydlení, více na: http://www.mpsv.cz/files/clanky/20152/TZ_270115a.pdf  

 

Rubriky: SRSS, o.p.s. Jeseník | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem MPSV představilo koncepci dostupného bydlení pro osoby s nižšími příjmy….

Informace k chystanému akreditovanému vzdělávání

SRSS, o.p.s. Jeseník Vás zve na jednodenní vzdělávací program „Úvod do dluhového poradenství“, akreditovaný Rozhodnutím Akreditační komise MPSV ČR č. 2015/0032-PC/SP/PP, v rozsahu 8 výukových hodin.

Vzdělávání je pro účastníky zdarma, občerstvení zajištěno. Tato akce je realizována v rámci zakázky Olomouckého kraje „Zajištění a zkvalitnění procesu komunitního plánování sociálních služeb v Olomouckém kraji“ číslo smlouvy: 2014/01348/OIEP/DSM. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více informací v pozvánce s programem na http://srssjesenik.cz/?p=1241

Bc. Lenka Tichavská

Rubriky: SRSS, o.p.s. Jeseník | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Informace k chystanému akreditovanému vzdělávání

Vědí obce a koordinátoři KPSS o zpracovávaných strategických dokumentech?

V rámci metodické činnosti v oblasti komunitního plánování sociálních služeb si Vás dovoluji oslovit s otázkou, zda všichni víme o vznikajících strategických dokumentech zpracovávaných v rámci projektu „Systémová podpora meziobecní spolupráce v ČR, v rámci územních obvodů obcí s rozšířenou působností“ Svazu měst a obcí ČR.

Vzhledem k tomu, že mimo jiné, obsahuje strategický dokument i sociální oblast, důrazně doporučuji koordinátorům a zástupcům obcí, aby tento dokument prostudovali a případně připomínkovali, zvláště v souvislosti se změnami ve financování sociálních služeb! Informujte se u příslušných zpracovatelů o termínu ukončení přijímání připomínek!

Za transparentní spolupráci děkuji manažerkám Ing. Evě Dostalíkové (ORP Lipník nad Bečvou) a Mgr. Janě Procházkové (ORP Konice), které zpracovávají strategický dokument v součinnosti s probíhajícím procesem komunitního plánování sociálních služeb daných lokalit).

Zde odkaz:

https://drive.google.com/folderview?id=0B5DggHE3zHReeE82eVVOS1hqV1E&usp=drive_web 

Bc. Lenka Tichavská, metodik a vzdělavatel KPSS

Realizátor zakázky Olomouckého kraje: „Zajištění a zkvalitnění komunitního plánování sociálních služeb v Olomouckém kraji“.

 

 

Rubriky: SRSS, o.p.s. Jeseník | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Vědí obce a koordinátoři KPSS o zpracovávaných strategických dokumentech?

Analytické podklady pro efektivní nastavení sociálních služeb Olomouckého kraje

Na stánkách Olomouckého kraje je k dispozici dokument shrnující analytické podklady pro efektivní nastavení sítě sociálních služeb v Olomouckém kraji. Dokument zpracovala firma AUGUR Consulting s.r.o. Brno  v rámci individuálního projektu „Podpora zajištění dostupnosti a kvality sociálních služeb v Olomouckém kraji“, CZ.1.04/3.1.00/A9.00017, financováno z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

odkaz:http://www.kr-olomoucky.cz/clanky/dokumenty/5603/zmapovani-novych-socialnich-rizik.pdf

 

 

Admin

Rubriky: SRSS, o.p.s. Jeseník | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Analytické podklady pro efektivní nastavení sociálních služeb Olomouckého kraje

Úspěšný vstup do roku 2015

Vážené dámy a pánové, přejeme vám všem do roku 2015 mnoho úspěchů  v osobním i pracovním životě.

Bc. Lenka Tichavská

Rubriky: SRSS, o.p.s. Jeseník | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Úspěšný vstup do roku 2015

Veselé a šťastné….

baňky%20hvězdy%20pozadíKrásné Vánoce a mnoho úspěchu do roku 2015 Vám přeje

SRSS, o.p.s. Jeseník

Bc. Lenka Tichavská

Rubriky: Projekty, SRSS, o.p.s. Jeseník | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Veselé a šťastné….

Je vyhlášena „Podpora obnovy a rozvoje venkova v roce 2015“

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo výzvu pro předkládání žádostí o dotace pro obce do 3 000 obyvatel. Cílem podprogramu je formou dotace podpořit obnovu a rozvoj venkovských obcí. Podprogram předpokládá participaci obyvatel venkova, občanských spolků a sdružení při obnově jejich obce v souladu s místními tradicemi. Příjemci podpory jsou vymezeni a specifikováni pro každý ze tří dotačních titulů zvlášť. Obecně se však jedná o obce či svazky obcí.
Dotační titul č. 1 – Podpora vítězů soutěže Vesnice roku
Dotační titul č. 2 – Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci
Dotační titul č. 3 – Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkovaRozhodnutím ministryně č. 220/2014 ze dne 26. listopadu 2014 byly schváleny Zásady podprogramu 117D815 – PODPORA OBNOVY A ROZVOJE VENKOVA a výzva k předkládání žádostí o dotaci. Žádosti je možné podávat kontinuálně, počínaje dnem 1. prosince 2014. Termín ukončení příjmu žádostí je 16. února 2015.

Zdroj: MMR ČR

http://mmr.cz/cs/Podpora-regionu-a-cestovni-ruch/Regionalni-politika/Programy-Dotace/Podpora-obnovy-a-rozvoje-venkova-v-roce-2015

Admin

Rubriky: SRSS, o.p.s. Jeseník | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Je vyhlášena „Podpora obnovy a rozvoje venkova v roce 2015“

Pozvánka na odborný kazuistický seminář

Pozvánka na „Odborný kazuistický seminář“ realizovaný v rámci projektu „Sociální integrace na Jesenicku“ prostřednictvím zakázky „Koordinační a metodická podpora terénních pracovníků“. Den konání: pátek 31. 10. 2014  od 9:00 hod do 16:00 hodin.   Místo konání: Zasedací místnost 531a, MěÚ, K. Čapka 1147/10, 790 01 Jeseník (5. Patro – kapacita 12 míst). Přednášející: Mgr. Alena Hlochová (metodička sociálních kurátorů Krajského úřadu Olomouckého kraje).

Celý text:  pozvánka na odborný seminář 31-10-2014

Rubriky: SRSS, o.p.s. Jeseník | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pozvánka na odborný kazuistický seminář

Poslední 3 volná místa na akreditovaný program zdarma…

Středisko rozvoje sociálních služeb upozorňuje na poslední možnost přihlášení do akreditovaného programu „Úvod do komunitního plánování sociálních služeb 2014“, který se uskuteční ve dnech 23 a 24. 10. 2014 v Olomouci.

Více informací http://srssjesenik.cz/nabidka-akreditovaneho-vzdelavaciho-programu/

Rubriky: SRSS, o.p.s. Jeseník | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Poslední 3 volná místa na akreditovaný program zdarma…

MPSV vyhlašuje dotační řízení programu „Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností pro rok 2015“.

Žádosti o poskytnutí dotace z uvedeného dotačního programu pro rok 2015 lze podávat nejpozději do 6. října 2014.

Lhůta pro podání žádosti je dodržena, pokud zásilka byla převzata k poštovní přepravě nejpozději poslední den lhůty a v případě osobního předložení žádosti na MPSV, pokud je převzetí potvrzeno razítkem podatelny MPSV nejpozději poslední den lhůty. Na žádosti podané po tomto termínu nebude brán zřetel a nebudou zařazeny do hodnocení.

V návaznosti na rekodifikaci občanského práva se mění Pravidla použití finančních prostředků dotačního programu „Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností.

V rámci Ministerstva práce a sociálních věcí administruje dotační program Oddělení politiky sociálního začleňování, Mgr. Denisa Pechová.

e-mail: denisa.pechova@mpsv.cz, tel.: 22192 2834 BEZPLATNĚ 

Admin – http://www.mpsv.cz/cs/18985

Rubriky: SRSS, o.p.s. Jeseník | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem MPSV vyhlašuje dotační řízení programu „Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností pro rok 2015“.

Změny ve financování poskytovatelů sociálních služeb…..

Náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí Mgr. Zuzana Jentschke Stőcklová dnes 15. 8. 2014 vystoupila na semináři pořádaném Radou vlády pro nestátní neziskové organizace a Ministerstvem práce a sociálních věcí, který se věnoval změnám ve financování poskytovatelů sociálních služeb z řad nestátních neziskových organizací od 1. 1. 2015. Semináře se účastnilo více jak 80 účastníků z neziskové a veřejné sféry.

Více na: http://www.mpsv.cz/files/clanky/18875/TZ_ZJS_Soc_Sluzby.pdf

Admin

Rubriky: SRSS, o.p.s. Jeseník | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Změny ve financování poskytovatelů sociálních služeb…..

„Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Olomuckého kraje 2015-2017“ a „Akční plán SPRSS OK 2015“ k připomínkování

Olomoucký kraj zveřejnil „Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Olomouckého kraje 2015-2017“ a „Akční plán SPRSS OK  na rok 2015″ k připomínkování“. Na stránkách  Olomouckého kraje http://www.kr-olomoucky.cz/strategicke-dokumenty-k-pripominkovani-cl-2692.html najdete zmíněné dokumenty včetně pravidel připomínkování a připomínkovacího formuláře.

Admin

Rubriky: SRSS, o.p.s. Jeseník | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem „Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Olomuckého kraje 2015-2017“ a „Akční plán SPRSS OK 2015“ k připomínkování

Nový interaktivní „Katalog sociálních a navazujících služeb Města Šumperka“

Město Šumperk zveřejnilo svůj nový interaktivní „Katalog sociálních a navazujících služeb Města Šumperka“, který poskytuje informace o sociálních a navazujících službách na území obce s rozšířenou působností (ORP).

Katalog vznikl v rámci projektu „Rozvoj procesu komunitního plánování sociálních služeb v Šumperku“, který je financován z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Zde: http://katalog.sumperk.cz/

 

Rubriky: SRSS, o.p.s. Jeseník | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Nový interaktivní „Katalog sociálních a navazujících služeb Města Šumperka“

Výzvy na podporu sociální oblasti

Vážené dámy a pánové, kolegyně a kolegové,

informuji Vás o novince našich webových stránek. Na odkaze http://srssjesenik.cz/?p=1098  – Aktuální výzvy 2014 – budou průběžně doplňovány vyhlášené výzvy pro předkládání žádostí o granty. Tuto službu můžete mít stále k dispozici při požádání o zasílání newsletteru SRSS. Přeji Vám hodně úspěchů v práci a pokud máte před zaslouženou dovolenou, pak tedy užívejte odpočinku a nabírejte sil!!!

Lenka Tichavská- ředitelka SRSS, o.p.s.

Rubriky: SRSS, o.p.s. Jeseník | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Výzvy na podporu sociální oblasti

Velmi důležitá zpráva pro poskytovatele sociálních služeb a hlavně obce!!!!!

  Tisková zpráva Praha, 9. července 2014 Sociální bydlení bude financováno i z evropských fondů Na středečním jednání Vlády ČR byl schválen programovaný dokument Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 – 2020, který je zastřešujícím dokumentem pro Integrovaný regionálního … Celý příspěvek

Další galerie | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Velmi důležitá zpráva pro poskytovatele sociálních služeb a hlavně obce!!!!!

Řadu obyvatel Jesenicka drtí dluhy

Jesenicko – Dluhy. Velký problém, který na Jesenicku trápí řadu lidí. Svědčí o tom zájem o služby bezplatných protidluhových poradců. Dveře se u nich netrhnou….

http://sumpersky.denik.cz/zpravy_region/radu-obyvatel-jesenicka-drti-dluhy-20140706.html

Admin 7.7.2014

Rubriky: Projekty, SRSS, o.p.s. Jeseník | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Řadu obyvatel Jesenicka drtí dluhy

Vláda podpořila zákony předkládané MPSV

Hned trojici zákonů, kterými se od příštího roku mění financování sociálních služeb, pravidla výplaty dávky hmotné nouze a také se zavádí porodné na druhé dítě v rodině, předložila ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová na dnešním jednání Vládě ČR. Kabinet premiéra Bohuslava Sobotky všechny tři zákony schválil. Podrobnosti o tom, jaké změny s sebou legislativní úpravy nesou, včetně vyjádření ministryně Marksové, najdete v přiložených tiskových zprávách.

http://www.mpsv.cz/cs/18407

Cesta k dokumentu:  » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Tiskové zprávy MPSV » Tiskové zprávy (červenec):

Admin

Rubriky: SRSS, o.p.s. Jeseník | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Vláda podpořila zákony předkládané MPSV

Ministerstvo nedodalo včas údaje. Proto radí, jak obejít zákon….

Domovy důchodců nebo zařízení poskytující služby zdravotně postiženým lidem stojí před problémem. Do konce června totiž mají ministerstvu práce odevzdat výkazy o své činnosti. Aplikace OK systém, přes kterou tak mají učinit, jim však byla zpřístupněna až v minulých dnech a řada z nich nedisponuje přihlašovacími údaji. Ministerstvo jim proto rozeslalo dopis, ve kterém jim radí, jak zákon obejít.

Více informací Týden.cz: http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/ministerstvo-nedodalo-vcas-udaje-proto-radi-jak-obejit-zakon_311256.html#.U68k442KDmR  

Administrátor

 

 

 

Rubriky: SRSS, o.p.s. Jeseník | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ministerstvo nedodalo včas údaje. Proto radí, jak obejít zákon….

Poslední volná místa na vzdělávání zdarma…..

Vážené kolegyně a kolegové, oznamujeme, že jsou k dispozici poslední volná místa na akreditované vzdělávání (viz kalendář událostí 30.6.2014 ) „Komunikační dovednosti“ (MPSV ČR č. 2012/1068-PC/SP ).

Zájemci se mohou hlásit nejpozději do 27. 6. 2014 do 12:00 hodin prostřednictvím mailu: srssjesenik@email.cz nebo srsstichavska@email.cz

NABÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ – POZVÁNKA

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA ÚČASTNÍKA

Bc. Lenka Tichavská – ředitelka SRSS, o.p.s.

 

Rubriky: SRSS, o.p.s. Jeseník | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Poslední volná místa na vzdělávání zdarma…..

Nabízíme jednodenní akreditované vzdělávání

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. Jeseník nabízí akreditované vzdělávání „Komunikační dovednosti“ v rozsahu 8 výukových hodin. Lektorkou je Mgr. Renata Čekalová.

Vzdělávání je realizováno pro účastníky zdarma, prostřednictvím zakázky Olomouckého kraje „Zajištění a zkvalitnění procesu komunitního plánování sociálních služeb v Olomouckém kraji“.

 

Vzdělávání je určeno pro koordinátory/manažery, vedoucí pracovních skupin, členy organizačních struktur, ale i pro nové zájemce o komunitní plánování sociálních služeb.

 

Kdy: 30. 6. 2014 (09:00 – 16:30 hod)

Kde: Zasedací místnost č. 320 Krajského úřadu Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, Olomouc

Kapacita: Maximálně 18 účastníků

 

Více informací:

NABÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ – POZVÁNKA

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA ÚČASTNÍKA

ONLINE přihlášky v událostech vpravo.

Rubriky: SRSS, o.p.s. Jeseník | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Nabízíme jednodenní akreditované vzdělávání

SRSS,o.p.s. Jeseník poskytuje metodickou podporu a akreditovaná vzdělávání

Na základě uzavřené smlouvy o dílo mezi SRSS, o.p.s. Jeseník a Olomouckým krajem je opět k dispozici metodická podpora v oblasti komunitního plánování sociálních služeb a akreditovaná vzdělávání. K dispozici jsou i tematické semináře dle zakázky plánujících lokalit. V příloze je dopis náměstkyně hejtmana Olomouckého kraje s nabídkou těchto služeb, který šel datovou poštou starostům obcí Olomouckého kraje.

zahájení_IP_5 6 2014_dopis OK

Na další spolupráci se těší tým metodiků komunitního plánování.

Bc. Lenka Tichavská

ředitelka SRSS, o.p.s. Jeseník

Rubriky: Projekty, SRSS, o.p.s. Jeseník | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem SRSS,o.p.s. Jeseník poskytuje metodickou podporu a akreditovaná vzdělávání

Návrh změny obsahu kritérií standardů kvality sociálních služeb

MPSV.CZ: Aktuality na serveru

MPSV ČR zveřejnilo návrh znění obsahu standardů kvality poskytování sociálních služeb, který byl zpracován v rámci individuálního projektu MPSV Inovace systému kvality sociálních služeb.

(Soubor typu .pdf ke stažení: c5_standardy_2013.pdf, velikost: 641.6 KB, poslední změna: 05.06.2014)

Více na odkazu:

http://www.mpsv.cz/files/clanky/18154/c5_standardy_2013.pdf

Rubriky: SRSS, o.p.s. Jeseník | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Návrh změny obsahu kritérií standardů kvality sociálních služeb

ÚP ČR je připraven pomoci obcím i lidem, které zasáhla povodeň

Starostové obcí, které zasáhla povodeň a potřebují pomoc při odstraňování škod, se mohou obrátit na Úřad práce ČR. Všechna kontaktní pracoviště v dotčených regionech jsou připravena vyjít jim maximálně vstříc.

Více na http://www.mpsv.cz/files/clanky/18106/TZ_30052014b.pdf 

(Soubor typu .pdf ke stažení: TZ_30052014b.pdf, velikost: 442.7 KB, poslední změna: 30.05.2014)

 

Rubriky: Projekty, SRSS, o.p.s. Jeseník | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem ÚP ČR je připraven pomoci obcím i lidem, které zasáhla povodeň

MPSV hledá experty na transformace sociálních služeb

Výzva pro experty na procesy transformace sociálních služeb pro individuální projekt MPSV Transformace sociálních služeb v rámci OP LZZ.

Více zde: http://www.mpsv.cz/cs/15839

Cesta k dokumentu:  » Sociální práce a sociální služby » Transformace sociálních služeb » Individuální projekt MPSV – Transformace sociálních služeb:

Admin

Rubriky: SRSS, o.p.s. Jeseník | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem MPSV hledá experty na transformace sociálních služeb