“SPRSS SO ORP LITOVEL” – UKONČEN

Projekt Střediska rozvoje sociálních služeb, o.p.s. v partnerství s Městem Litovel s názvem „Střednědobé plánování rozvoje sociálních služeb na SO ORP Litovel“ č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006530 byl zahájen 1.9.2017.

1. ANOTACE:

STŘEDNĚDOBÉ PLÁNOVÁNÍ ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA SO ORP LITOVEL

2. PARTNER PROJEKTU:

www.litovel.eu

 

3. TISKOVÉ ZPRÁVY:

DOPIS STAROSTŮM SO ORP LITOVEL

TZ_09 2017_LITOVEL_ZAHÁJENÍ REALIZACE

4. ANALYTICKÉ DOKUMENTY:

Sociodemografická analýza Litovelsko 2018

Výzkum potřebnosti sociálních služeb Litovelsko 2019

5. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb SO ORP Litovel 2020-2022:

SPRSS SO ORP LITOVEL 2020-2022