Spolupráce v dalších projektech

METODICKÁ PODPORA

DSO mikroregionu Moštěnka, projekt:Komunitní plánování sociálních služeb v DSO mikroregionu Moštěnka” č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006570

Charita Konice, projekt: “SPRSS Konicka”

a další ukončené metodické podpory

ZPRACOVÁNÍ EVALUACÍ DOPADU PROJEKTŮ NA CÍLOVOU SKUPINU

OSOBLAŽSKÝ CECH, z.ú., projekt:  “Sociální začleňování osob na Osoblažsku a zvýšení jejich úspěchu na otevřeném trhu práce” č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0003566

SW NA SLEDOVÁNÍ PODPOR UNIKÁTNÍCH OSOB

  1. “Jesenicko proti dluhům”
  2.         “Předsudek je jako nemoc”
  3.         “Komplexní program podpory žen ohrožených na pracovním trhu na Jesenicku”
  4.         “Sociální integrace na Jesenicku” – projekt ukončen