O společnosti

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. bylo založeno v roce 2008. Základní činností od prvopočátku bylo šířit metodu komunitního plánování sociálních služeb.

Společnost průběžně zkvalitňuje své služby, ale také je rozšiřuje, v souvislosti s postupujícím vývojem potřeb poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb.  Cílem je podporovat snahu subjektů docílit místní a typové dostupnosti sociálních služeb a dalších subjektů a institucí, pracující se stejnými cílovými skupinami, které se ocitly v nepříznivých sociálních situacích.   Především se však věnuje sjednocování postupů při tvorbě střednědobých plánů rozvoje sociálních služeb metodou komunitního plánování na obecní i krajské úrovni. Metodickou podporou rolex repliki zegarków a vzdělávacími aktivitami společnost podporuje kvalitu procesů plánování.

Další oblastí je podpora poskytovatelů sociálních služeb, obcí, krajů  a dalších subjektů formou zpracování projektů, jejich administrací či konzultací.

Výsledky práce Střediska rozvoje sociálních služeb, o.p.s. z krátkodobého pohledu jsou málo znatelné. Teprve při pohledu o několik let zpět, jsou výrazně patrné. 

Bc. Lenka Tichavská

ředitelka 


počítadlo.abz.cz