Oblasti podpory

SRSS, o.p.s Jeseník poskytuje služby ve třech oblastech.

  1. Oblast střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb formou a) Akreditovaného vzdělávání; b) metodické podpory; c) tematické semináře
  2. dluhové poradenství formou a) akreditovaného vzdělávání a interaktivních seminářů pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách; b) formou veřejné Dluhové repliky panerai poradny; c) Interaktivních besed směřovaných k finanční gramotnosti.
  3. Projektové činnosti (OP Z) formou a) zpracování projektové žádosti; b) administrace projektu; c) projektového poradenství.
  4. Evaluační činnosti formou a) nastavení dokumentace v projektu k evaluaci,; b) zpracování evaluačních zpráv; c) SW na sledování podpor unikátních osob.