Odkazy

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. vzniklo v roce 2008 a od svého vzniku si vydobylo dobré renomé, zejména svými vzdělávacími aktivitami v oblasti komunitního plánování a projektové podpory. SRSS spolupracovalo s mnoha subjekty: