Projekty zpracované na zakázku

 

SRSS, o.p.s. Jeseník zpracovalo pro různé subjekty projektové žádostí, které jsou v současnosti úspěšně realizovány:

  1. Osoblažský cech z.ú.   “SPRSS na Osoblažsku”
  2. Darmoděj z.ú. Jeseník   “Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – Mikulovice” č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0006049
  3. Boétheia SKP Jeseník “Předsudek je jako nemoc”  č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0006132
  4. Svazek obcí mikroregionu Žulovska   “Domov je základ”   č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0005370
  5. MRC Krteček “Komplexní program podpory žen ohrožených na pracovním trhu na Jesenicku” č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0006161