SRSS, o.p.s. – partner

SRSS, o.p.s. je často i v roli partnera v projektech zaměřených na střednědobé plánování rozvoje sociálních služeb.

Projekt OPZ: “Podpora SPRSS Konicka” č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006527

Příjemce dotace: Charita Konice

Partner projektu: Město Konice

Partner projektu: Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. Jeseník

Kliky: 352