SRSS, o.p.s. – partner

3. SRSS, o.p.s. partnerem v roli garanta dluhového poradenství

Projekt OPZ+: „Poskytování dluhového a pracovního poradenství na Osoblažsku II”

Č. projektu: CZ.03.02.01/00/22_018/0000779

Datum zahájení realizace projektu:             1.2.2023

Datum ukončení realizace projektu:           31.1.2026

 

 

 

2. SRSS, o.p.s. partnerem v roli garanta dluhového poradenství

Projekt OPZ: “Rozvoj pracovního a dluhového poradenství na Osoblažsku”

Č. projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0015632

Příjemce dotace: Osoblažský cech z.ú. Hlinka

Realizace projektu: 1.1.2020 do 30.6.2022

Partner projektu: od 1.1.2021 Středisko rozvoje sociálních služeb o.p.s. Jeseník

Cílem projektu je pomoci osobám z cílových skupin začlenit se zpět do společnosti a na otevřený trh práce prostřednictvím čtyř aktivit projektu:

1. Realizace programů pro získání, obnovu a udržení pracovních návyků a dovedností cílové skupiny.

2. Realizace vzdělávacích a motivačních aktivit

3. Vytvoření “tréninkových pracovních míst” a dosáhnutí fyzické. aplikace a ukotvení získaných dovedností cílové skupiny.

4. Poskytování dluhového poradenství – partner

 

 

_____________________________________________________________

SRSS, o.p.s. je často i v roli partnera v projektech zaměřených na střednědobé plánování rozvoje sociálních služeb.

  1. Projekt OPZ:

“Podpora SPRSS Konicka” č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006527 – REALIZACE UKONČENA

Příjemce dotace: Charita Konice

Partner projektu: Město Konice

Partner projektu: Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. Jeseník