Ukončené projekty

 

 

PROJEKTY OP Z – UKONČENÉ:

JESENICKO PROTI DLUHŮM

STŘEDNĚDOBÉ PLÁNOVÁNÍ ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA SO ORP MOHELNICE

STŘEDNĚDOBÉ PLÁNOVÁNÍ ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA SO ORP LITOVEL

STŘEDNĚDOBÉ PLÁNOVÁNÍ ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA PROSTĚJOVSKU

 

 

 

Projekty spolufinancované z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Projekt č. 1

 Poskytovatel dotace:          Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Příjemce dotace:                 Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. Jeseník

Partner projektu:                 Město Prostějov

Realizace projektu:            Vytvoření střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Prostějově

Číslo projektu:              CZ.1.04/3.1.03/22.00117

Realizace projektu:       05/2009 – 04/2011

Rozpočet projektu:        2 393 040,- Kč

Smyslem projektu bylo zpracovat střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Prostějově metodou komunitního plánování a nastartovat jeho implementační fázi.

Projekt č. 2

Poskytovatel dotace:     Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Příjemce dotace:            Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. Jeseník

Partner projektu:           Magistrát města Prostějov

Realizace projektu:        “Podpora střednědobého plánování rozvoje sociálních  služeb v Prostějově”

Číslo projektu:              CZ.1.04/3.1.03/78.00053

Realizace projektu:       03/2012 – 02/2014

Rozpočet projektu:        1 839 707, 60 Kč

Smyslem projektu byla realizace dvou aktivit, které vzešly ze současného střednědobého plánu a jsou koncepčně směrovány k propojení sociálních a návazných služeb se souvisejícími oblastmi jako je zdravotnictví, školství, zaměstnanost, bytová politika apod. Vznikly dva expertní týmy, jejichž cílem bylo posílit sociální začleňování soc. vyloučených osob a osob ohrožených soc. vyloučením, odstraňovat bariéry v jejich přístupu ke vzdělávání a k zaměstnání, cestou zajištění a zvyšování dostupnosti, kvality a kontroly služeb.

Implementační fáze byla zakončena vyhodnocením cílů a opatření, kvality procesu a komunikačního plánu, které poslouží spolu s výstupy analytické fáze ke kvalitnímu zpracování následného Plánu. V rámci analytické fáze byly zpracovány analýzy na zmapování současného stavu sociálních a návazných služeb. Do všech aktivit projektu byla zapojována prostějovská veřejnost.