Komunitní plánování/střednědobé plánování rozvoje sociálních služeb

SMLUVNÍ CENY METODICKÉ PODPORY KPSS/SPRSS PRO ROK 2017

CENÍK METODICKÉ PODPORY 2017_SRSS

Nabízíme profesionální metodické a supervizní služby v oblasti komunitního plánování/ střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb

Pracujeme především s obcemi a kraji v oblasti střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb metodou komunitního plánování. Této oblasti se věnujeme od roku 2006 formou metodické podpory v organizačních strukturách, supervizní podpory pro koordinátory a manažery pracovních skupin, ale i formou akreditovaných vzdělávacích programů. Metodik akreditovaný MPSV ČR realizuje  individuální nebo skupinovou formu podpory. Od roku 2008 tyto služby poskytujeme ve Středisku rozvoje sociálních služeb, o.p.s. Jeseník.

Kontakt: Bc. Lenka Tichavská, +420 736 472 168

srssjesenik@gmail.com